Wieloschowek

Wieloschowek jest narzędziem, które pozwala zachować wiele skopiowanych fragmentów tekstu w celu ich późniejszego użycia. Każdy fragment tekstu skopiowany w edytorze Pająka zostaje zapamiętany. Standardowo możliwe jest zapamiętanie do 20 takich elementów, jednak można to zmienić za pomocą odpowiedniej opcji w oknie Ustawienia programu - Ogólne. Pająk rozszerza w ten sposób systemowy schowek Windows, który pozwala na zapamiętanie wyłącznie jednego elementu.

Należy pamiętać, iż Wieloschowek działa wyłącznie w obrębie edytora Pająka - nie zapamiętuje elementów skopiowanych do schowka w innych oknach programu, ani tym bardziej w innych programach!

Kopiowanie z użyciem wieloschowka jest niezauważalne dla użytkownika - program automatycznie zapamiętuje kopiowany w edytorze tekst.

Okno Wieloschowka

Tekst z Wieloschowka możesz wkleić do edytora na kilka sposobów. Przede wszystkim narzędzie posiada własne okno, które może być 'pływające', bądź zadowowane u dołu lub z prawej strony edytora. Aby je wyświetlić, kliknij polecenie Wieloschowek w menu Edycja (ikonę pokazano obok). Identyczne polecenie znajdziesz w menu podręcznym Edytora. Standardowym skrótem klawiszowym jest Ctrl+Shift+W.

U góry okna znajduje się pasek z przyciskami poleceń:

Wklej
Kliknij, aby wkleić zawartość wybranego elementu Wieloschowka do edytora w miejscu kursora.

Kopiuj
Kliknij, aby skopiować zawartość wybranego elementu Wieloschowka do schowka Windows.

Usuń
Kliknij, aby usunąć wybrany element w Wieloschowka.

Usuń wszystkie
Kliknij, aby usunąć z Wieloschowka wszystkie elementy.

Zawijanie wierszy
Kliknij, aby włączyć zawijanie wierszy w polu wyświetlającym pełen tekst.

Pomoc
Kliknij, aby wyświetlić ten temat pomocy.

Poniżej znajduje się lista zapamiętanych fragmentów tekstu (wyświetla początek zapamiętanego tekstu). Aby wkleić wybrany tekst do edytora w miejscu, w którym znajduje się obecnie kursor, skorzystaj z przycisku na pasku, bądź dwukliknij na wybranym elemencie listy. Możliwe jest równie wklejenie tekstu w innym miejscu - w tym celu przeciągnij wybrany element z listy do edytora.

Dodatkowo istnieje możliwość wyboru sposobu wstawiania i formatowania wklejanego tekstu - w tym celu kliknij na wybranej pozycji prawym klawiszem myszy. Pojawi się menu, z którego możesz wybrać sposób wstawiania. Polecenia w nim zawarte są identyczne, jak w Menu głównym / Edycja / Wklej ze schowka z zamianą...

U dołu okna znajduje się pole tekstowe zawierające cały tekst zapamiętany w wybranej pozycji. Dodatkowo w tym polu możesz dokonać również zmiany tekstu wybranego elementu!

Wklejanie tekstu za pomocą polecenia w menu

Istnieje tez alternatywny sposób wklejania tekstu. Po najechaniu kursorem myszy nad opisane wyżej polecenie Wieloschowek (bez klikania na nim) pojawi się podmenu zawierające listę zapamiętanych fragmentów tekstu. Wystarczy kliknąć w podmenu wybraną pozycję, by odpowiedni tekst został wklejony do edytora w miejscu kursora.

Pokrewne tematy

Do góry