Menu główne - Kod HTML - Formatowanie tekstu

Menu zawiera polecenia służące do formatowania tekstu:

Znacznik pogrubienia <b>
(domyślny skrót Ctrl+B).

Znacznik pochylenia <i>
(domyślny skrót Ctrl+I).

Znacznik podkreślenia <u>
(domyślny skrót Ctrl+U).

Znacznik przekreślenia <strike>

Znacznik <tt>


Znacznik większej czcionki <big>

Znacznik mniejszej czcionki <small>


Znacznik preformatowania <pre>

Znacznik indeksu górnego <sup>

Znacznik indeksu dolnego <sub>


Znacznik wyróżnienia tekstu <em>

Znacznik mocnego wyróżnienia <strong>

Znacznik cytatu <cite>

Znacznik definicji <dfn>

Znacznik kodu <code>

Znacznik <samp>

Znacznik <kbd>

Znacznik <var>

Znacznik skrótu <abbr>

Znacznik wyróżnienia danych adresowych <address>

Znacznik akronimu <acronym>


Znacznik cytatu <q>

Znacznik cytatu blokowego <blockquote>

Pokrewne tematy

Do góry