Narzędzia - Atrybuty tekstu

Narzędzie Atrybuty czcionki pozwala określić właściwości czcionki użytej dla wybranego fragmentu tekstu. Na liście wyboru kroju czcionek wystarczy zaznaczyć odpowiednią czcionkę i dodać ją do listy przyciskiem oznaczonym plusikiem. Możesz podać kilka krojów czcionek, które są używane w zależności od tego, czy są one zainstalowane w komputerze, na którym przeglądana jest strona. Narzędzie to uruchomisz z poziomu Menu głównego / Tekst / Formatowanie tekstu, a także z paska narzędzi Odsyłacze tekst i formatowanie.

Zakładka Postawowe formatowanie

Pierwsza z zakładek zawiera kontrolki pozwalające na wybór podstawowego formatowania takiego jak kolory, rozmiar, krój oraz styl dla tekstu. Znajdziesz tam odpowiednie elementy w trzech grupach: Prosty wygląd, Krój czcionki, Styl elementu.

Grupa Prosty Wygląd

W tej grupie możesz określić rozmiar oraz kolor czcionki:

Rozmiar czcionki
W tym polu możesz wybrać sposób określania rozmiaru czcionki. Może mieć ona rozmiar dokładnie taki, jaki podasz w następnym polu, może być także zwiększona lub zmniejszona o wskazaną liczbę w stosunku do bieżącego rozmiaru. Wybranie "nie uwzględniaj" nie wpływa na rozmiar czcionki.

Rozmiar czcionki
Określa rozmiar czcionki, określany zgodnie z zasadą w polu po lewej.

Kolor tekstu
Wybierz kolor dla tekstu korzystając z listy.

Grupa Krój czcionki

Ta grupa pozwala na określenie kroju bądź krojów czcionek, które będą użyte. Znajdziesz tutaj następujące pola:

Lista czcionek systemowych
Wybierz tutaj czcionkę, którą chcesz dodać do listy czcionek dostępnych dla tekstu, a następnie wciśnij przycisk oznaczony ikoną "+".

Lista przypisanych czcionek
Jest to lista czcionek ustawionych w kolejności ważności. Jeżeli w przeglądarce użytkownika nie dostępna jest któraś z tych czcionek, użyta zostanie następna w kolejności. Czcionki możesz dodawać i usuwać za pomocą przycisków znajdujących się obok listy.

Grupa Styl elementu

Znacznik formatowania i atrybutów tekstu może być wstawiony do dokumentu na kilka sposobów. W tej grupie określasz jaka to będzie metoda. Możesz wybrać:

  • Jako znacznik font - ten sposób jest oznaczony w specyfikacji HTML jako niezalecany. Powinieneś korzystać raczej ze span lub div


  • Jako znacznik basefont - ten sposób jest absolutnie niezalecany gdyż działa w zasadzie tylko w MS Internet Explorerze. Ustala on wybrane atrybuty dla wszystkich czcionek używanych w dokumencie. Tutaj zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z arkusza stylów.


  • Jako znacznik span - ten sposób umieszcza w dokumencie definicję formatowania tekstu za pomocą znacznika span i zapisanego w jego atrybucie style własności formatowania tekstu. Skorzystaj z tej metody, jeśli chcesz wyróżnić wyraz w tekście, gdyż nie powoduje to rozpoczęcia nowego akapitu. Przykładowe użycie tej metody umieści w dokumencie tekst: <span style="font-size: xx-small; color: #FFFF00"></span>


  • Jako znacznik div - ten sposób działa podobnie jak powyższy jednakże powoduje utworzenie nowego bloku stylu, to znaczy najczęściej nowego akapitu.

Zakładka Dodatkowe

Opisane powyżej formatowania, to jednak nie wszystko. Na zakładce Dodatkowe znajduje się 30 przełączników, które umożliwiają wprowadzanie rozmaitych stylów i efektów dodatkowych, niekiedy bardzo interesujących, a niekiedy wręcz niezbędnych jak np. pogrubienie czy pochylenie tekstu. Podczas korzystania z tego narzędzia użytkownik nie musi znać na pamięć wszystkich znaczników formatujących tekst - Pająk zrobi wszystko za niego. Zaznacz po prostu odpowiednie przełączniki zgodne z formatowaniem jakie chcesz uzyskać.

Porady

Przy tworzeniu stron z wykorzystaniem czcionek należy pamiętać, że nie we wszystkich systemach zainstalowane są te same czcionki, co na komputerze wykorzystywanym do tworzenia strony. Trzeba więc z umiarem korzystać z list służących do wyboru czcionek.

Zaznaczenie pola "Czcionka bazowa" powoduje wstawienie do dokumentu znacznika <basefont>. Służy on do określania podstawowych parametrów czcionki w dokumencie, wykorzystywanych tam, gdzie nie zostały użyte inne znaczniki formatujące. Jednak jego wykorzystanie nie jest zalecane przez najnowszą specyfikację języka HTML - także i w tym przypadku bardziej wskazane jest użycie stylów.

Pokrewne tematy

Do góry