Menu główne - Kod HTML - Tabele

Menu zawiera polecenia służące do wstawiania na stronę elementów tabeli:

Znacznik tabeli <table>

Znacznik wiersza tabeli <tr>

Znacznik nagłówka tabeli <th>

Znacznik komórki tabeli <td>


Znacznik sekcji nagłówka <thead>

Znacznik body tabeli <tbody>

Znacznik stopki tabeli <tfoot>


Znacznik definicji kolumn <col>

Znacznik grupy kolumn <colgroup>

Pokrewne tematy

Do góry