Paski narzędzi - Tabele i formularze

Pasek zawiera zawiera grupy poleceń uruchamiających narzędzia do wstawiania i edycji tabel oraz formularzy.

Polecenia dotyczące tabel

Edytor tabel
Kliknij, aby uruchomić edytor tabel (domyślny skrótCtrl+T).

Bardzo szybka tabela
Kliknij,aby w bardzo szybki sposób utworzyć nową tabelę.

Szkielet tabeli
Kliknij, aby otworzyć Kreatora tabeli, który poprowadzi Cię przez proces tworzenia nowej tabeli.

Edytor znacznika <TABLE>
Kliknij, aby uruchomić edytor znacznika<TABLE>.

Opis tabeli
Kliknij, aby wstawić opis tabeli<CAPTION>;

Wiersz tabeli
Kliknij, aby wstawić wiersz tabeli<TR>.

Komórka tabeli
Kliknij, aby wstawić komórkę tabeli<TD>.

Znacznik nowej tabeli
Kliknij aby wstawić znacznik<TABLE></TABLE>.
Możesz również skorzystać ze strzałki obok przycisku, by rozwinąć menu umożliwiające szybkie wstawienie znaczników. Układ poleceń tego menu jest identyczny, jak w Menu głównym / Kod HTML / Tabele

Polecenia dotyczące formularzy

Edytor formularzy
Kliknij, aby uruchomić edytor formularzy<FORM>.

Lista wyboru w formularzu
Kliknij, aby uruchomić kreator listy wyboru w formularzu<SELECT>.

Okienko tekstowe w formularzu
Kliknij, aby utworzyć edytor okienka tekstowego w formularzu<TEXTAREA>.

Inne elementy formularza
Kliknij, aby uruchomić kreator dodawania do formularza innych elementów formularza, jak przyciski, pola tekstowe itp.

Znacznik szkieletu formularza
Kliknij, aby wstawić szkielet znacznika formularza wraz z niezbędnymi atrybutami.
Możesz również skorzystać ze strzałki obok przycisku, by rozwinąć menu umożliwiające szybkie wstawienie znaczników. Układ poleceń tego menu jest identyczny, jak w Menu głównym / Kod HTML / Formularze

Pokrewne tematy

Do góry