Menu główne - Serwisy

Polecenia w tym menu służą do pracy z plikami i folderami znajdującymi się na dysku lokalnym. Za pomocą tego menu możesz również tworzyć serwisy i przełączać się między nimi.

Polecenia i układ menu są identyczne, jak w zakładce Moje serwisy. Dostępne są następujące polecenia:

Własności serwisu
Kliknij, aby otworzyć okno własności serwisu. Możesz również skorzystać z podmenu, aby użyć dodatkowych opcji.


Nowy serwis
Kliknij, aby utworzyć nowy serwis.

Usuń serwis
Kliknij,aby usunąć bieżący serwis. Usunięcie serwisu spowoduje jedynie wykasowanie informacji o tym serwisie z Pająka. Żadne pliki nie będą usuwane z dysku twardego.

Zmień nazwę serwisu
Kliknij, aby zmienić nazwę bieżącego serwisu.


Dodaj składnik do serwisu
Kliknij, aby wskazać i skopiować składnik (plik lub zawartość foldera) do bieżącego serwisu. Będziesz mógł wskazać miejsce w serwisie, do którego elementy mają zostać skopiowane.

Usuń składnik serwisu
Kliknij, aby usunąć wskazany składnik (plik lub zawartość foldera) z bieżącego serwisu.
UWAGA! Element ten zostanie usunięty z dysku i przeniesiony do Kosza.


Przywracanie serwisu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie Przywracania serwisu.

Pomoc do serwisu
Kliknij, aby otworzyć pomoc do serwisów.


Rozwiń podfoldery
Kliknij, aby rozwinąć wszystkie podfoldery folderu zaznaczonego na drzewie w zakładce Moje Serwisy.

Zwiń podfoldery
Kliknij, aby zwinąć wszystkie podfoldery folderu zaznaczonego na drzewie w zakładce Moje Serwisy.

Pokrewne tematy

Do góry