Menu główne - Serwisy/Własności serwisu

Polecenia w tym menu służą do bieżącej obsługi serwisu, jak np. wyszukiwanie i zamiana tekstu w plikach serwisu, synchronizacja serwisu z zawartością serwera itp. Dostępne są następujące polecenia:

Własności serwisu
Kliknij, aby otworzyć okno własności serwisu.

Lista zadań do wykonania
Kliknij, aby otworzyć okno zadań do wykonania. Znajdą się w nim wszystkie zadania wszystkich dokumentów serwisu.


Weryfikacja odnośników
Kliknij, aby przeprowadzić weryfikację odnośników w dokumentach serwisu.

Weryfikacja składni
Wyświetla listę poleceń umożliwiających przeprowadzenie weryfikacji składni dokumentów serwisu.

Oczyszczanie serwisu
Kliknij, aby przeprowadzić oczyszczanie serwisu. Polecenie posiada podmenu, w którym znajdziesz dodatkowe polecenia, jak Sprawdzanie spójności serwisu, czy wyszukiwanie jego niepotrzebne elementów (np. "osierocone" pliki *.ADD).


Synchronizacja serwisu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie synchronizacji serwisu z zawartością serwera.

Archiwizacja serwisu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie archiwizacji serwisu.


Wyszukiwanie i zamiana w serwisie
Kliknij, aby uruchomić Rozszerzone wyszukiwanie i zamianę w dokumentach serwisu.

Konwersja kodowania znaków
Kliknij, aby zmienić kodowanie znaków w dokumentach serwisu.

Sprawdzanie poprawności pisowni w serwisie
Kliknij, aby sprawdzić poprawność pisowni w dokumentach serwisu.

Korekta typograficzna serwisu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do korekty typograficznej, która umożliwia sformatowanie tekstu w dokumentach serwisu w taki sposób, by lepiej prezentował się na stronie.

Formatowanie kodu źródłowego serwisu
Kliknij, aby uruchomić formatowanie kodu źródłowego dokumentów serwisu.

Mapa serwisu WWW
Kliknij, aby otworzyć mapę serwisu prezentującą graficznie wszystkie łącza między dokumentami serwisu.

Otwórz często używane serwisu
Kliknij, aby otworzyć wszystkie często używane pliki serwisu.

Dodaj otwarty do często używanych serwisu
Kliknij, aby dodać bieżący dokument do często używanych w serwisie.


Dwie ostatnie pozycje menu dostępne są jedynie w przypadku, gdy we właściwościach bieżącego serwisu zaznaczona jest opcja, iż jest on jednocześnie projektem HTML Help.

HTML Help
Kliknij, aby skorzystać z szybkich opcji obsługi HTML Help.

Skompiluj szybko serwis do HTML Help
Kliknij, aby szybko skompilować serwis do pliku HTML Help.

Pokrewne tematy

Do góry