Przywracanie serwisu

Narzędzie uruchomisz z menu Serwisy. Za jego pomocą możesz przywrócić z serwis archiwum *.zip utworzonego przez narzędzie Archiwizacja serwisu.

Uwaga: Poprawne archiwum ZIP utworzone przez Pająka zawiera spakowane pliki serwisu, a także dodatkowy plik projinfo.ini, w którym zawarte są ustawienia serwisu. Jeśli archiwum nie będzie zawierało tego pliku, narzędzie zgłosi błąd, a serwis nie zostanie przywrócony. W takiej sytuacji należy rozpakować go innym programem obsługującym format ZIP (np. WinZIP, bądź Foldery skompresowane w Windows XP) do odpowiedniego katalogu na dysku, a następnie utworzyć serwis w normalny sposób.

Plik archiwum z serwisem
Wskaż plik zawierający pliki serwisu.

Informacje o archiwum

Jeśli wskazany wyżej plik jest prawidłowym archiwum serwisu utworzonym przez Pająka, w polach tej grupy wyświetlone zostaną dane na temat daty jego utworzenia, nazwy archiwizowanego serwisu, a także komentarz wprowadzony podczas archiwizowania.

Opcje przywracania
Ta grupa elementów zawiera dwa pola, w których możesz wprowadzić nową nazwę serwisu (domyślnie podawana jest nazwa zachowana w momencie archiwizacji) i ścieżkę dostępu do foldera, do którego mają zostać rozpakowane pliki serwisu.

Pokrewne tematy

Do góry