Menu główne - Narzędzia / Kreatory kodu znaczników

Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia, które umożliwiają tworzenie różnego typu znaczników i całych grup znaczników, jak tabele, ramki, formularze itp.

Polecenia w tym menu są ułożone identycznie, jak w menu Plik / Nowy dokument

Pokrewne tematy

Do góry