Menu główne - Narzędzia

Menu zawiera szereg podmenu, w których umieszczone zostały różne narzędzia dostępne w Pająku:

Kreatory kodu znaczników
Zawiera polecenia służące do uruchomienia kreatorów różnego typu dokumentów i specyficznych fragmentów kodu, jak tabele, formularze itd. Menu to jest identyczne, jak podmenu Plik / Nowy dokument.


Narzędzia tworzenia znaczników
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia, które umożliwiają tworzenie różnego typu znaczników i całych grup znaczników, jak tabele, ramki, formularze itp.

Struktura
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do edycji i tworzenia podstawowych sekcji dokumentu META i BODY.

Odsyłacze
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do tworzenia, edycji i weryfikacji odnośników w dokumencie.

Grafika i multimedia
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do wstawiania i edycji znaczników dołączających do dokumentu grafiki w różnych formatach oraz multimedia, jak np. aplety Java, filmy Flash i inne.

Formularze
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do wstawiania i edycji formularzy.

Tabele
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do wstawiania i edycji tabel.

Tekst
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do formatowania tekstu.

Ramki
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do wstawiania i edycji ramek w dokumencie.

Skrypty i obiekty
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do wstawiania i edycji znaczników dołączających do dokumentu różne obiekty, multimedia itp., a także do wstawiania skryptów client-side (jak np. JavaScript).


Weryfikacja kodu
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do weryfikacji poprawności składni (różnych języków) w dokumencie.

Formatowanie i kompresja kodu
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do formatowania kodu źródłowego.

Polecenia zen-coding
Zawiera polecenia uruchamiające funkcje biblioteki zen-coding.

Nawigacja po dokumencie
Zawiera polecenia uruchamiające narzędzia ułatwiające poruszanie się po dokumencie i orientację w kodzie.


Inne narzędzia
Zawiera polecenia uruchamiające inne narzędzia przydatne podczas pracy z programem.

Pokrewne tematy

Do góry