Menu główne - Plik/Nowy dokument

Polecenia w tym menu umożliwiają utworzenie nowego dokumentu, bądź uruchamiają kreatory do generowania elementów dokumentu. Dostępne są następujące polecenia:

Nowy według domyślnego makrokodu
Kliknij, aby utworzyć nowy dokument na podstawie domyślnego makrokodu. Jeśli żaden makrokod nie jest wybrany domyślnym, Pająk zaproponuje przejście do zakładki Makrokody i wskazanie go.


Szybki start
Kliknij, aby uruchomić narzędzie Szybki start służące do szybkiego stworzenia szkieletu strony zawierającego najważniejsze sekcje.

Kreator ramek
Kliknij, aby otworzyć Kreatora ramek. Za pomocą tego narzędzi możesz w szybki sposób utworzyć stronę zbudowana z ramek.

Kreator spisu treści
kliknij, aby otworzyć Kreatora spisu treści. Za pomocą tego narzędzia możesz w szybki sposób utworzyć spis odnośników istniejących w dokumencie.

Kreator galerii grafik
Kliknij, aby otworzyć kreatora galerii grafik. Narzędzie w łatwy sposób umożliwia stworzenie galerii obrazków.

Szkielet tabeli
Kliknij, aby otworzyć Kreatora tabeli, który poprowadzi Cię przez proces tworzenia nowej tabeli.

Bardzo szybka tabela
Kliknij,aby w bardzo szybki sposób utworzyć nową tabelę.


Kreator kanału RSS
Kliknij, aby otworzyć kreator kanału RSS - łatwego sposobu na rozpowszechnianie nowości i informacji.

Kreator tranformacji XSLT
Kliknij, aby otworzyć kreator transformacji XSLT umożliwiający transformację dokumentu XML za pomocą arkusza XSLT.

Pokrewne tematy

Do góry