Ustawienie dokumentu podglądu

Czasem zdarza się, że edytujesz dokument, który nie ma być jednak bezpośrednio oglądany, lecz jedynie stanowić część innego dokumentu. Może to być np. skrypt w języku JavaScript, bądź arkusza stylów CSS, który sam w sobie nic nie wyświetla, natomiast jest dołączane do dokumentu HTML. Podobnie - możesz edytować dokument, który będzie miał być umieszczony w jednej z ramek innego dokumentu. Innym, częstym przypadkiem jest tworzenie serwisu korzystającego z technologii server-side, jak np. PHP. W takim wypadku często łączy się kilka plików z funkcja mi w jeden dokument, np. za pomocą funkcji include().

W każdym takim wypadku możesz dla edytowanego dokumentu ustawić "dokument podglądu". Pająk będzie wyświetlał ustawiony tutaj dokument w momencie, gdy wywołasz podgląd edytowanego dokumentu. Dokument podglądu może znajdować się zarówno na dysku lokalnego komputera, na serwerze internetowym itp.

Dla przykładu:
Edytujesz skrypt moj_skrypt.js, który jest dołączony do dokumentu moj_dokument.html. W momencie, gdy wywołasz podgląd skryptu moj_skrypt.js, wyświetlony zostanie dokument moj_dokument.html.

Dokument podglądu może być ustawiony dla całego serwisu (w oknie Własności serwisu), a ponadto może być zapamiętywane osobno dla każdego dokumentu w dodatkowych informacji o dokumencie .

Dokument podglądu ma jeszcze jedno, dodatkowe znaczenie, niezwiązane bezpośrednio w przeglądaniem dokumentów. Opisane wyżej łączenie se sobą skryptów PHP może odbywać się za pomocą ich przeciągania do bieżącego skryptu z listy plików. W takim wypadku Pająk spyta, czy utworzyć ścieżkę dostępu do dołączanego pliku względem dokumentu podglądu. Jeśli bieżący skrypt jest tylko modułem umieszczonym w podkatalogu, a nie samodzielnym skryptem który wyświetla gotowy dokument, utworzenie ścieżki względem jego dokumentu podglądu może być właściwsze, gdyż ostatecznie, to właśnie względem tego dokumentu będą tworzone ścieżki dostępu podczas linkowania skryptów przez interpreter PHP.

Opcje okna Ustawienie dokumentu podglądu

Używaj dokumentu podglądu przypisanego do serwisu
Jeśli zaznaczysz tę opcję, po włączeniu zakładki Przeglądanie, wyświetlony w niej zostanie dokument wskazany jako dokument podglądu w oknie Własności serwisu.

Przeglądaj za pomocą dokumentu
Zaznacz tę opcje i wskaż dokument, który ma być używany do podglądu bieżącego dokumentu.

Nie używaj dokumentu podglądu
Zaznacz tę opcję, jeśli bieżący dokument ma być przeglądany zawsze bezpośrednio (nie będzie używany dokument podglądu, nawet jeśli został on wskazany w oknie Własności serwisu).

Przekazuj następujące parametry przy podglądzie:
Zaznacz tę opcję i podaj parametry, jakie maja zostać przekazane do dokumentu podglądu. Dzięki tej opcji możesz zasymulować przekazanie do dokumentu danych z formularza.

Aby dodać parametr kliknij w plusik na menu obok listy parametrów i w oknie które się pokaże podaj nazwą parametru i jego wartość.

Żeby przekazywanie parametrów mogło działać, musi być włączone mapowanie przeglądania i serwer, który żądanie obsłuży.

Parametry zostaną przekazane przy użyciu metody GET, czyli w adresie URL.

Przykładowo - zakładając, że adres do miejsce, gdzie udostępniony jest dokument podglądu to https://localhost/), jeśli ustawisz opcje:

  • dokument podglądu: moj_dokument.php
  • nazwa: program
  • wartość: Pajaczek
to adres do URL dokumentu, który zostanie wyświetlony będzie wyglądał następująco:
  • https://localhost/moj_dokument.php?program=Pajaczek

Pokrewne tematy

Do góry