Używanie przeglądarki zewnętrznej

Dla osób, które używają innych przeglądarek Pająk został także wyposażony w inną możliwość podglądu strony. Używany mechanizm komunikacyjny DDE powoduje, ze po naciśnięciu skrótu klawiszowego Ctrl+F11, strona aktualnie wyświetlana w edytorze, natychmiast pojawia się w oknie domyślnej przeglądarki (domyślną przeglądarkę możesz ustawić w oknie Ustawień programu) w takiej postaci, w jakiej zobaczą ją użytkownicy sieci Internet na całym świecie. W ten sposób Pająk może pracować z kilkoma różnymi przeglądarkami na raz.

Przeglądarki są wykrywane przez Pająka przy starcie. Można również ręcznie zdefiniować przeglądarki korzystając z okienka Ustawień programu lub (również z tego samego okienka) przeprowadzić ich powtórną detekcję.

Aby wskazać konkretną przeglądarkę zainstalowana w systemie, w jakiej chcesz obejrzeć stronę, wybierz ją z listy rozwijanej pod przyciskiem Przeglądanie w menu Wyświetl. Identyczny przycisk znajdziesz na głównym pasku narzędzi.

Pokrewne tematy

Do góry