Zakładka "Przeglądanie"

Zakładka "Przeglądanie" umieszczona jest w środkowym panelu, którego nie możesz wyłączyć. Na tej zakładce możesz przeglądać aktualnie tworzony dokument. Umożliwia ona tez podgląd makrokodów, jeśli na zakładce Makrokody została ustawiona taka opcja.

Ze względu na bardzo szybko zmieniająca się ofertę programową wielkich firm i coraz nowsze rozszerzenia wprowadzane przez nie do języka HTML, zdecydowano, że Pająk nie zostanie wyposażony we własny system podglądu tworzonej strony. Położono natomiast silny nacisk na ułatwienie pracy z dostępnymi na rynku przeglądarkami.

Z poziomu Pająka można wykonać natychmiastowy podgląd pola edycji (domyślny klawisz F11) aktualnie edytowanej strony za pomocą zakładki "Przeglądanie". Funkcja ta wymaga zainstalowanej w systemie jednej z przeglądarek

  • MS Internet Explorer w wersji 3.02 lub nowszej
  • Mozilla 1.x

Uwaga! Podgląd w Mozilli 1.6
W chwili obecnej, w celu uzyskania działającego wbudowanego podglądu w Mozilli 1.6 może być konieczne zainstalowanie odpowiedniej kontrolki dostępnej pod adresem: https://www.adamlock.com/mozilla/MozillaControl1712.exe.

Menu zakładki "Przeglądanie"

Zakładka posiada menu, które pozwala dostosować opcje przeglądania aktualnie edytowanych dokumentów:

Pole adresu
W tym polu pojawia się adres aktualnie przeglądanego dokumentu. Możesz też tu wpisać adres innego dokumentu i nacisnąć Enter, by go wyświetlić.

Przejście do poprzednio przeglądanej
Kliknij, aby wrócić do poprzedniej strony.

Przejście do kolejnej, już przeglądanej
Kliknij, aby przejść do następnej strony, juz przeglądanej (jeśli z niej wróciłeś)

Odświeżenie podglądu
kliknij, aby odświeżyć podgląd strony w oknie.

Wydrukuj aktualna stronę
Kliknij, aby wydrukować przeglądaną stronę.

Edytuj stronę w Pająku
Kliknij, aby otworzyć przeglądaną stronę w edytorze.

Pokaż, lub ukryj linijkę
Kliknij, aby wyświetlić, bądź ukryć linijkę. Możesz wybrać jednostki, jakie maja być pokazywane na linijce (piksele, milimetry, centymetry, cale).

Wykorzystywana przeglądarka
Kliknij, aby wybrać przeglądarkę używana do przeglądania w tej zakładce. O ile jest zainstalowana w systemie, możesz skorzystać z przeglądarki:

  • MS Internet Explorer
  • Mozilla

Szerokość obszaru podglądu
Kliknij, aby ustawić szerokość obszaru podglądu w pikselach. Dostępne są standardowe szerokości ekranu w Windows (640, 800, 1024, 1600). Własność ta pozwala obejrzeć stronę w docelowej szerokości, w jakiej będzie ona oglądana przez gości serwisu.

Mapowanie folderu na adres
Kliknij, aby wybrać, lub wyłączyć mapowanie dla przeglądania. Mapowanie to umożliwia przeglądanie stron za pomocą adresu sieciowego, a nie ścieżki na dysku. Jest ustawiane osobno dla każdego serwisu i po zmianie serwisu na zakładce Moje serwisy zmienia się automatycznie na domyślne mapowanie tego serwisu. W celu odnalezienia mapowania na liście, nazwa bieżącego serwisu wyróżniona jest pogrubieniem.

Pokrewne tematy

Do góry