Zablokowanie elementu

Pracując nad plikami możesz chcieć zablokować dostęp dla innych użytkowników do aktualnie modyfikowanych na zdalnym serwerze dokumentów. Jest to funkcja wyjątkowo przydatna w wypadku pracy grupowej, gdzie kilka osób pracuje wspólnie nad serwisem. Aby powiadomić innych o tym, że plik jest właśnie modyfikowany, możesz użyć blokowania. Okienko to jest wyświetlane po wybraniu funkcji Zablokowanie wybranych dokumentów na zakładce Moje serwery lub jako okno informacyjne po wybraniu polecenia Informacji o blokadzie.

Podczas wybrania funkcji blokowania plików wyświetlane jest to okno, a użytkownik jest proszony o podanie informacji opisującej blokadę. W przypadku przeglądania informacji o blokadzie, wyświetlane są informacje umieszczone na serwerze przez użytkownika, który zablokował plik. Opcje umieszczone w oknie blokowania plików różnia się nieco w zależności, czy pracujesz na serwerze FTP, czy WebDAV.

Pola widoczne podczas blokowania pliku na serwerze FTP

Nazwa pliku
Wyświetla nazwę pliku, który będzie blokowany lub którego dotyczy wyświetlana informacja o blokadzie.

Blokujący użytkownik
Wyświetla informacje o użytkowniku, który zakłada blokadę. W przypadku nakładania blokady informacje te są pobierane z Ustawień dotyczących użytkownika programu. W przypadku wyświetlania informacji o blokadzie w oknie wyświetlana jest informacja o użytkowniku, który zablokował plik. Jeśli użytkownik podał adres email, będziesz mógł w niego kliknąć i wysłać email do użytkownika.

Data założenia blokady
W tym miejscu wyświetlana jest data i godzina nałożenia blokady, co pełni funkcje informacyjne.

Opis blokady
W przypadku blokowania pliku w polu tym możesz wprowadzić informacje o przyczynie nałożenia blokady. Informacje te są wyświetlane gdy ktoś chce sprawdzić Informacje o blokadzie na zakładce Moje serwery. Dobrze jest podać tutaj jakieś informacje, aby powiadomić innych użytkowników dlaczego dana blokada została nałożona.

Pola widoczne podczas blokowania pliku na serwerze WebDAV

Nazwa pliku
Jak dla FTP.

Blokujący użytkownik
Jak dla FTP.

Czas trwania blokady
Lista umożliwiająca określanie czasu, przez jaki blokada jest ważna. Domyślnie [nieograniczony].

Dodatkowe własności:

  • nie zezwalaj na modyfikację zasobów objętych blokadą - zaznaczenie tej opcji uniemożliwi jakąkolwiek ingerencję w zablokowany plik. Jeśli będzie odznaczone, blokada będzie miała wyłącznie charakter informacyjny.
  • zablokuj folder wraz z całą zawartością - jeśli blokowanym elementem jest folder, po zaznaczeniu tej opcji, zablokowane będą również wszystkie jego elementy (łącznie z podfolderami)

Pokrewne tematy

Do góry