Ustawienia programu - Użytkownik i sprawdzania aktualności wersji

Kategoria o nazwie Użytkownik zawiera ustawienia pozwalające na określenie użytkownika programu. Możesz podać nazwę użytkownika oraz adres email (swoje dane), która będzie identyfikować go np. jako autora w plikach informacji o dokumencie, w sekcji META czy przy blokowaniu plików.

Druga dostępna tutaj grupa ustawień to Sprawdzanie wersji. W tej grupie możesz włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego sprawdzania aktualności zainstalowanej wersji lub określić czas pomiędzy kolejnym połączeniami weryfikującymi aktualność wersji. Może to być sprawdzanie:

  • przy każdym uruchomieniu programu
  • raz dziennie
  • raz w tygodniu
  • raz w miesiącu

Trzecia grupa ustawień to Informacje o nowościach Cream Software. Ustawienia, które się tutaj znajdują określają sposób aktualizowania i wyświetlania informacji o nowych artykułach publikowanych na stronie bloga Cream Software. Informacje te pojawiają się w dolnej części ekranu, gdy program wykryje nowe artykuły. Sprawdzanie odbywa się domyślnie 2x w tygodniu, a okno pojawia się tylko wtedy, gdy jest coś ciekawego do pokazania. Można również sprawdzać te nowości ręcznie z poziomu menu Pomoc, polecenie Informacje o nowościach Cream Software.

Pokrewne tematy

Do góry