Archiwizacja serwisu

Narzędzie ułatwia zarchiwizowanie serwisu wraz z jego ustawieniami. Cały serwis jest pakowany i kompresowany do formatu ZIP. Ustawienia serwisu zostają zachowane w dodatkowym pliku projinfo.ini, który również jest dołączany do pliku ZIP. Zarchiwizowany serwis możesz przywrócić za pomocą narzędzia Przywrócenie serwisu

Archiwizację możesz uruchomić z poziomu menu Serwisy / Własności serwisu bądź z identycznego menu pod przyciskiem Własności serwisu na zakładce Serwisy. Okno narzędzia zawiera pięć grup opcji, za pomocą których możesz określić zakres plików wchodzących w skład archiwum, nazwę pliku docelowego, kompresję itp.

Plik docelowy
Wskaż ścieżkę i podaj nazwę pliku docelowego (*.zip). Domyślna nazwa dla archiwum ZIP tworzona jest na bazie następującego szablonu "NazwaSerwisu_(yyyy-mm-dd_hh-mm-ss).zip".

Archiwizowane pliki
Za pomocą dwóch przełączników możesz wykluczyć z archiwizowania:

  • pliki kopii zapasowych *.bak
  • pliki dodatkowych informacji o dokumencie *.add

Opis archiwum
W tym polu możesz wprowadzić krótki opis, który pozwoli ci się zorientować co zawiera serwis, gdy będziesz chciał go przywrócić za pomocą narzędzia Przywrócenie serwisu.

Ochrona hasłem
Jeśli chcesz, możesz zabezpieczyć archiwum hasłem, które zapobiegnie przeglądaniu go przez niepowołane osoby. W tym celu wprowadź hasło i powtórz je w następnym polu.

Sposób archiwizacji
Za pomocą opcji umieszczonych w tej grupie określ rodzaj kompresji pliku archiwum. Możesz ustawić brak kompresji, bądź jej stopień:

  • kompresja najlepsza
  • kompresja normalna
  • kompresja szybka
  • kompresja najszybsza
Im lepsza kompresja, tym dłużej trwa kompresowanie, ale plik wynikowy jest mniejszy.

Pokrewne tematy

Do góry