Zadania do wykonania w serwisie

Okno Zadania do wykonania w serwisie służy do przeglądania i tworzenia zadań zdefiniowanych dla poszczególnych dokumentów w bieżącym serwisie, jak i dla całego serwisu. Za jego pomocą możesz również otwierać dokumenty i przechodzić do linii, w których zdefiniowano zadanie. Aby wyświetlić to okno skorzystaj z polecenia Lista zadań do wykonania w menu Serwisy / Własności serwisu.

Zadania dla dokumentów i dla serwisu zostały umieszczone na dwóch osobnych zakładkach. Powyżej zakładek znajduje się pasek przycisków zawierający następujące polecenia:

Odświeżenie listy dokumentów
Kliknij, aby odświeżyć listę zadań ustawionych dla dokumentów serwisu.

Dodanie nowego zadania do bieżącego dokumentu bądź serwisu
Kliknij, aby dodać nowe zadanie do listy. W zależności od aktywnej zakładki, zadanie zostanie przypisane do bieżącego dokumentu, bądź do serwisu.

Usunięcie wybranego zadania
Kliknij, aby usunąć zadanie wskazane na liście (tej operacji nie można cofnąć!).

Modyfikacja wybranego zadania
Kliknij, aby otworzyć okno służące do tworzenia i edycji zadań do wykonania. Jeśli dokument, dla którego chcesz zmodyfikować zadanie nie jest otwarty, zostanie wyświetlone pytanie, czy go otworzyć.

Przejście do wybranego zadania
Kliknij, aby przejść do wybranego zadania do wykonania. Po otwarciu dokumentu zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz obejrzeć listę zadań dla tego dokumentu.

Kopiuj wybrane zadanie do listy zadań w aktualnym serwisie
Kliknij, aby skopiować zadanie z dokumentu na listę zadań serwisu. Zadanie będzie nadal powiązane z dokumentem źródłowym, jednak nie będzie odsyłało do konkretnego miejsca (wiersza) w tym dokumencie.

Cztery kolejne polecenia służą do sortowania zadań według:

  • kolejności alfabetycznej nazw zadań
  • priorytetu zadania (1-najwyższy, 10-najniższy)
  • autora zadania (alfabetycznie)
  • daty utworzenia zadania
Sortować można również za pomocą kliknięcia w nagłówek tabeli.

Pomoc
Wyświetla to okno pomocy.

Lista zadań zawiera następujące kolumny:

  • Nazwa zadania (oraz przełącznik do zaznaczania)
  • Plik którego dotyczy to zadanie
  • Priorytet
  • Dopisał - autor zadania
  • Data utworzenia zadania

Poniżej znajduje się pole tekstowe wyświetlające wprowadzony Opis zadania.

Pokrewne tematy

Do góry