Narzędzia - Zadanie do wykonania

Okno to umożliwia utworzenie nowego zadania do wykonania.

Nazwa zadania
W tym polu wpisz nazwę zadania. Staraj się nadawać takie nazwy dla zadań, by sugerowały one o co w zadaniu chodzi. Nazwa zadania "Sprawdź czy jest dobrze" za dwa tygodnie już nic nie będzie mówiła, ale "Sprawdź pętlę pobierania danych z bazy" nawet po dłuższym czasie sugeruje, co miałeś na myśli.
Przy większej ilości zdań w serwisie staje się to dość istotne - nie będziesz musiał zaglądać do treści zadania, by się mniej więcej zorientować o co w nim chodzi.

Opis zadania
W typ polu wprowadź szczegółowy opis zadania.

Priorytet
Priorytet określa wagę zadania. Jeśli zadanie, które tworzysz jest bardzo ważne, nadaj mu priorytet 1 - najwyższy. W przeciwnym wypadku możesz nadać mu niższy priorytet. Dzięki temu przeglądają zadania do wykonania będziesz wiedział, którymi musisz zająć się przede wszystkim.

Zaznaczone jako wykonane
Zaznaczenie tego przełącznika oznacza zadanie jako wykonane. Dzięki temu (w zależności od ustawień programu w oknie Ustawienia programu / Inne ustawienia / Edytor ... / ogólne), linia zawierająca to zadanie nie będzie wyróżniana w edytorze.

Przenieś to zadanie do wykonania
Kliknij ten przycisk, wyświetlić okienko umożliwiające wprowadzenie numeru wiersza w dokumencie, do którego zadanie ma zostać przeniesione. Przycisk ten dostępny jest wyłącznie dla zadań zdefiniowanych dla dokumentu, a nie dla całego serwisu.

Przypisz do pliku
Kliknij ten przycisk, aby przypisać zadanie do pliku. Dzięki temu po dwukliku na tym zadaniu na liście plik ten może zostać automatycznie otwarty do edycji. Nie należy jednak mylić przypisania zadania do pliku z zadaniem utworzonym bezpośrednio w dokumencie! Zadanie takie nie będzie widoczne w dokumencie do którego zostało przypisane w postaci podświelonej linii! Przycisk ten jest dostępny wyłącznie w przypadku edycji zadań przypisanych bezpośrednio do serwisu, a nie do dokumentu.

Usuń to zadanie
Kliknij ten przycisk, aby usunąć bieżące zadanie. Jest to przydatne szczególnie w sytuacji, gdy przeglądasz treść zadania juz istniejącego.

Pokrewne tematy

Do góry