Zadania do wykonania

Zadania do wykonania służą zachowywania dodatkowych informacji na temat serwisu bądź dokumentu. Istnieją dwa typy zadań:

  • Przypisane do serwisu - są to zadania ogólne, jakie możesz ustawić dla całego serwisu (np. w celu sporządzenia notatki typu 'co jeszcze chcę tu zrobić')
  • Przypisane do dokumentu - przypisane są do miejsca, w którym zostały ustawione w danym dokumencie. Jeśli powyżej linii, w dla której ustawiłeś zadanie, wstawisz dodatkowe linie, zadanie przesunie się o tyle samo linii w dół tak, by cały czas znajdowało się w tym samym logicznym miejscu kodu.

W odróżnieniu od zakładek, które służą raczej do podręcznego oznaczania miejsc w dokumencie, zadania do wykonania są znacznie bardziej rozbudowane.

Zadania są szczególnie przydatne podczas pracy grupowej nad serwisem. Przy ich pomocy możesz przekazywać współtwórcom projektu wskazówki, oznaczać miejsca, na które trzeba szczególnie uważać itp.

Jak ustawić i odczytać zadanie do wykonania dla całego serwisu?

Często zdarza się, że chcesz coś zapisać sobie na potem, ale ta informacja nie dotyczy konkretnego dokumentu, lecz jest bardziej ogólna. W takiej sytuacji możesz utworzyć zadanie dla całego serwisu. Możesz to zrobić za pomocą poleceń w oknie Zadania do wykonania w serwisie - otworzysz je poleceniem Lista zadań do wykonania znajdującym się w Menu głównym / Serwisy / Własności serwisu, bądź w menu pod przyciskiem Własności serwisu na zakładce Moje serwisy. W tym samym oknie możesz przeglądać zadania zdefiniowane dla serwisu.

Jak ustawić i odczytać zadanie do wykonania dla dokumentu?

Aby ustawić zadanie dla określonej linii w dokumencie, uruchom narzędzie Zadanie do wykonania. W tym celu kliknij na niej prawym klawiszem myszy, a następnie w menu kontekstowym edytora skorzystaj z polecenia Informacje o dokumencie / Dodaj zadanie do wykonania, bądź Zakładki w dokumencie / Dodaj zadanie do wykonania (to samo menu wyświetli się, gdy klikniesz lewym klawiszem na belce po prawej stronie edytora). Usuwanie zadań odbywa się za pomocą poleceń umieszczonych w tym samym menu (polecenie jest widoczne tylko gdy dla bieżącej linii ustawiono zadanie).

Ustawiając w dokumencie zadanie do wykonania możesz podać:

  • Nazwę zadania
  • Opis zadania
  • Priorytet

Ponadto możesz oznaczyć zadanie jako wykonane, a także w ustawieniach programu (Ustawienia programu / Inne ustawienia / Edytor ... / Ogólne) zaznaczyć opcję niewyróżniania w edytorze wierszy, w których istnieją zadania oznaczone jako wykonane. Dzięki temu będzie ono widoczne na liście zadań, ale będą zwracały już twojej uwagi podczas pracy.

Dzięki specjalnemu oznaczeniu zadań (zmieniony kolor tła linii z zadaniem) nie sposób takiego zadania nie zauważyć. Dodatkowo przy otwieraniu dokumentu, dla którego przypisane zostało zadanie, wyświetlony zostanie specjalny komunikat (wyświetlanie komunikatu można wyłączyć w oknie Ustawień programu).

Aby szybko odczytać treść zadania zdefiniowanego dla takiej wyróżnionej linii, wystarczy nad nią najechać kursorem myszy - tytuł i opis pojawią się na pasku stanu (na dole okna programu), w miejscu gdzie wyświetlana jest zazwyczaj podpowiedź pomocy. Oczywiście gdy tytuł lub opis są długie, mogą się nie zmieścić na pasku stanu - aby odczytać treść zadania dla takiej linii, wystarczy na niej kliknąć z wciśniętym jednocześnie klawiszem CTRL.

Priorytety zadań

Zadania oznaczone są w dokumencie za pomocą koloru tła linii, w której ustawione zostało zadanie. Kolor tego tła określony jest przez priorytet zadania, przy czym:

1 - priorytet najwyższy podświetlenie czerwone
5 - priorytet średni (domyślny) podświetlenie żółte
10 - priorytet najniższy podświetlenie zielone

Pozostałe priorytety mają kolory pośrednie pomiędzy przedstawionymi powyżej - od czerwonego, poprzez żółty do zielonego. Kolory podświetlenia dla poszczególnych priorytetów możesz zmienić w oknie Ustawienia programu - Ogólne ustawienia edytora

Poruszanie się po dokumencie za pomocą zadań

Przejść do wybranego zadania w bieżącym dokumencie możesz na kilka sposobów:

Ponadto, korzystając z okna Zadania do wykonania w serwisie, możesz jest przeglądać, usuwać i przechodzić do zadań ustawionych dla wszystkich dokumentów bieżącego serwisu.

Pokrewne tematy

Do góry