Serwisy - Wymuszone dołączanie plików

Wymuszone dołączanie plików jest mechanizmem, który pozwala na wskazanie, które pliki mają być analizowane przez program podczas tworzenia dynamicznych podpowiedzi. Jest to szczególnie przydatne, gdy plik, który powinien zostać przeanalizowany (np. plik *.css zawierający arkusze stylów) nie jest połączony bezpośrednio z bieżącym dokumentem, gdyż bieżący dokument nie jest wyświetlany w serwisie bezpośrednio, lecz jest dołączany po stronie serwera (np. za pomocą funkcji include() w PHP) do wykonywanego skryptu server-side. Taka sytuacja ma często miejsce w przypadku bardziej rozbudowanych serwisów internetowych, w których funkcje o różnym przeznaczeniu zebrane są w osobnych plikach.

Pokrewne tematy

Do góry