HTML Help - Ogólne informacje

HTML Help jest uniwersalnym formatem tworzenia pomocy w postaci jednolitych plików o rozszerzeniu CHM. Tworzenie pomocy w tym formacie dostępne jest każdemu, kto potrafi utworzyć strony HTML, oraz posiada zainstalowany w systemie HTML Help Workshop lub inny program posiadający kompilator CHM.

HTML Help to nic innego, jak zestaw stron HTML wraz z arkuszami stylów, skryptami i grafikami skompilowana i skompresowana do postaci jednego pliku CHM, w którym zachowane zostaje całe bogactwo form, jakie cechuje format HTML.

Ponieważ HTML Help ma wbudowaną możliwość komunikowania się z programami, służy głównie do tworzenia pomocy do tych programów i ze względu na łatwość wykonania jest do tego celu powszechnie wykorzystywana. Jednak łatwość budowy i możliwości prezentacyjne wykorzystywane są także do innych celów niż pomoc do programów. Wbudowany mechanizm indeksowania i bardzo dobry mechanizm wyszukiwania umożliwiają tworzenie doskonałych baz danych. Dzięki zachowaniu wszystkich cech HTML może być wykorzystany do gromadzenia adresów internetowych, poczty elektronicznej - wszystko to z możliwością opisu czy dołączenia grafik. Można również format ten wykorzystać do prezentacji albumów, grafik, a także wirtualnych pism i książek.

Tworzenie CHM w Pająku

Tworzenie HTML Help w Pająku zostało maksymalnie uproszczone i sprowadzone do znajomości posługiwania się kilkoma narzędziami:

Edytor projektu
Edytor projektu umożliwia ustalenie wszystkich parametrów: jakie pliki mają być dołączone, ogólne ustawienia całości projektu - wygląd, rozmiary, zachowanie, właściwości okien, oraz HTML Help Api, czyli komunikacja z plikami i programami.

Edytor spisu treści
Edytor służy do tworzenia spisu treści - głównej części nawigacyjnej pliku pomocy. Umożliwia przypisanie każdej pozycji określonej strony, które jest następnie wyświetlana w oknie głównym. Spis treści sporządzony jest w postaci hierarchicznego drzewa ikonek oraz nazw. Edytor pozwala również na dostosowanie spisu do indywidualnych potrzeb w zakresie wyglądu.

Edytor indeksu
Edytor indeksu pozwala na utworzenie skorowidza znakomicie ułatwiającego nawigację po całości. Poszczególne pozycje indeksu stanowią odwołania do konkretnych miejsc w aktualnym albo zewnętrznym projekcie. Można również grupować określone tematy, albo wywoływać okienka dialogowe zawierające grupy tematów.

Pokrewne tematy

Do góry

/body>