Ustawienia programu - Dynamiczne podpowiedzi w CSS i inne narzędzia

Ta grupa ustawień pozwala na określenie sposobu działania funkcji dynamicznych podpowiedzi dla kaskadowych arkuszy stylów (CSS), opcje uzupełniania znaczników, ustawienia narzędzia weryfikacji składni i ustawienia nawigatorów dokumentów. W oknie tym znajdziesz kilka grup, z których każda dotyczy trochę innych aspektów działania tych funkcji.

Dynamiczne podpowiedzi dla atrybutu STYLE

Tylko polecenie "Edytuj styl..."
Zaznacz tę opcję, aby podczas wyświetlania listy własności dla stylów przy korzystaniu z funkcji dynamicznych podpowiedzi, tworzona lista zawierała wyłącznie pozycję umożliwiającą otworzenie edytora stylów.

Dynamiczne podpowiedzi do CSS
Zaznacz tę opcję, aby podczas wyświetlania listy własności dla stylów przy korzystaniu z funkcji dynamicznych podpowiedzi, lista zawierała własności odpowiednie dla sytuacji.

Polecenie "Edytuj styl..." oraz dynamiczne podpowiedzi do CSS
Zaznacz tę opcję, aby podczas wyświetlania listy własności dla stylów przy korzystaniu z funkcji dynamicznych podpowiedzi, lista zawierała zarówno polecenie umożliwiające edycję stylu jak i listę własności odpowiednich dla sytuacji.

Dynamiczna pomoc dla CSS

W tej grupie znajdują się opcje ustawień umożliwiające określenie zakresu danych wyświetlanych w dymku pomocy dla CSS. Nazwy opcji dobrze opisują ich znaczenie:

 • Wsparcie własności CSS w standardach
 • Wsparcie własności CSS w przeglądarkach

Uzupełnianie znaczników

W tej grupie zebrane zostały opcje odpowiedzialne za automatyczne uzupełnianie znaczników podczas ich wprowadzania. Nazwy opcji dobrze opisują ich znaczenie:

 • Włącz funkcję uzupełniania wpisywanych znaczników
 • Traktuj naciśnięcie spacji tak samo jak naciśnięcie klawisza ">"
 • Automatycznie poprawiaj, gdy błędna wielkość liter (w XML)
 • Wielkość liter w znacznikach nie-XML (np. HTML 4.01):
  • Zachowuj wielkość liter z wpisanej części znacznika
  • Użyj wielkości liter z pliku definicyjnego i/lub ustawień
   • poprawiaj wielkość liter w części wpisanej ręcznie

Nawigator dokumentu

W tej grupie zebrane zostały ustawienia nawigatorów dokumentów umieszczonych na zakładce na prawym panelu zasobów. Nazwy opcji dobrze tłumaczą ich zastosowanie:

 • Odświeżaj nawigatora przy zapisie
 • Sortuj w nawigatorze
 • Bez konstrukcji skryptowych w nawigatorze
 • Odziedziczone metody PHP w osobnej gałęzi

Pokrewne tematy

Do góry