Ustawienia programu - Dokumenty

W tej kategorii masz wpływ na czynności wykonywane podczas otwierania i zapisywania edytowanych w programie dokumentów. Możesz określić tutaj zasady kodowania znaków narodowych czy ustawienia pamietane wraz z dokumentem. Ta kategoria składa się z trzech grup: "Otwieranie dokumentów", "Zapisywanie dokumentów", "Pamiętanie ustawień wraz z dokumentem", które opisujemy poniżej.

Otwieranie dokumentów

W tej grupie ustawień znajdujesz opcje dotyczące czynności wykonywanych podczas otwierania dokumentów do edycji. Oto dostępne ustawienia:

Konwertuj entities przy otwieraniu dokumentu
Zaznacz tę opcję, aby włączyć konwersję znaków specjalnych zapisanych jako tzw. encje na znaki narodowe o ile to możliwe.

Przypomnij, jeżeli w dokumencie są zadania do wykonania
Zaznacz tę opcję, aby przy otwieraniu dokumentu program sprawdzał, czy w dokumencie są ustawione zadania do wykonania i przypominał o nich.

Sprawdzaj czy zmieniony poza edytorem
Zaznacz tę opcję, aby program sprawdzał, czy aktualnie edytowany dokument nie został zmieniony poza programem. Sprawdzanie odbywa się co pewien czas określony w polu obok. W przypadku wykrycia zmian proponowane będzie załadowanie dokumentu z dysku lub zapisanie aktualnego na dysk, bądź zignorowanie tego faktu.

Nie konwertuj znaków narodowych przy otwieraniu
Zaznacz tę opcję, aby program nie próbował konwersji znaków narodowych.

Jeśli nie rozpoznano kodowania dokumentu
Jeśli Pająk nie rozpoznał kodowania znaków narodowych, możliwe są dwa sposoby działania:

  • nie przeprowadzaj konwersji - Zaznacz tę opcję, aby program nie przeprowadzał konwersji znaków narodowych.
  • otwórz używając kodowania - Zaznacz tę opcję, aby program próbował konwersji znaków narodowych, przyjmując za kodowanie wejściowe format wybrany z listy obok.

Automatycznie zmień mapowanie jeśli dokument z podfolderu serwisu, dla którego przypisano mapowanie
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że w sytuacji, gdy dla serwisu, z którego pochodzi otwierany dokument przypisane jest mapowanie dla katalogu, z którego odczytywany jest dokument, ustawiane jest mapowanie przypisane do tego katalogu.

Zapisywanie dokumentów

W tej grupie ustawień znajdujesz opcje dotyczące czynności wykonywanych podczas zapisywania dokumentów. Oto dostępne ustawienia:

Zapisuj znaki końca linii w formacie:
Wybierz z listy sposób kodowania znaków końca linii, jaki ma być stosowany domyślnie w Pająku. Dostępne są trzy możliwości:

  • CRLF (DOS/Windows)
  • CR (Mac)
  • LF (UNIX)

Autozapis dokumentów
Zaznacz tę opcję, aby włączyć funkcję automatycznego zapisywania dokumentów co określoną w polu obok liczbę minut.

Twórz kopię zapasową przy zapisie dokumentu lokalnie
Zaznacz tę opcję, aby program tworzył w sposób automatyczny kopie zapisywanych dokumentów. Kopie posiadają rozszerzenie *.BAK.

Twórz kopię zapasową przy zapisie dokumentu na serwerze
Zaznacz tę opcję, aby podczas edycji pliku online, program tworzył w sposób automatyczny kopie zapisywanych dokumentów. Kopie posiadają rozszerzenie *.BAK.

Nie konwertuj znaków narodowych przy zapisie
Zaznacz tę opcję, aby wyłączyć konwersję znaków narodowych przy zapisie.

Nie dodawaj trzybajtowego nagłówka dla plików Unicode
Włącz tę opcję, aby Pająk nie dopisywał 3 bajtów specjalnego nagłówka do plików Unicode. nagłówek ten jest używany przez Pająka do rozpoznawania plików Unicode i jest zgodny ze specyfikacją XML, jednak niektóre parsery, po jego napotkaniu takiego nagłówka, odmawiają pracy.

Konwertuj entities na UTF przy zapisie dokumentów Unicode.
Zaznacz tę opcję, aby podczas zapisu dokumentów w kodowaniu Unicode, encje zostały zamienione na znaki UTF.

Domyślne rozszerzenie przy zapisie
W tym miejscu wybierz jakie rozszerzenie ma być domyślnie nadawane plikom zapisywanym na dysk, gdy nie jest przypisana do nich żadna nazwa.

Domyślne kodowanie przy zapisie
Z tej listy wybierz kodowanie domyślne stosowane przy zapisie dokumentów, które nie posiadają ustalonego w sekcji META kodowania.

Jeżeli w dokumencie brak deklaracji kodowania zapisz w pierwotnym kodowaniu
Zaznacz tę opcję, aby zapisać dokument bez przypisanego w sekcji META kodowania za pomocą tego samego kodowania, które zostało użyte przy jego odczycie.

Jeżeli w dokumencie brak deklaracji kodowania zawsze zapisuj w kodowaniu domyślnym
Zaznacz tę opcję, aby zapisać dokument bez przypisanego w sekcji META kodowania za kodowania domyślnego wybranego z listy powyżej.

Ostrzegaj jeśli brak deklaracji kodowania może uniemożliwić przeglądarkom rozpoznanie użytego kodowania
Zaznacz ten przełącznik, aby program ostrzegał przy zapisie dokumentów bez przypisanego w sekcji META kodowania znaków. Jeśli Pająk ma ostrzegać tylko raz, przy pierwszej próbie zapisu każdego dokumentu, zaznacz przełącznik Ostrzegaj tylko przy pierwszej próbie zapisania dokumentu.

Pamiętanie ustawień wraz z dokumentem

Ta grupa pozwala na określenie jakie ustawienia są pamiętane wraz z dokumentem w pliku ADD i automatycznie ustawianie po ponownym otwarciu dokumentu. Znajdziesz tutaj następujące opcje:

Całkowicie wyłącz tworzenie plików ADD
Zaznacz tę opcję, aby całkowicie wyłączyć tworzenie plików informacji o dokumencie ADD, gdzie przechowywane są preferencje dotyczące edytowanego dokumentu.

Pamiętaj ustawienia zakładek
Zaznacz tę opcję, aby program pamiętał ustawienia zakładek.

Pamiętaj listę zadań do wykonania
Zaznacz tę opcję, aby program pamiętał ustawienia listy zadań do wykonania.

Rozwinięcie drzewka nawigatora
Zaznacz tę opcję, jeśli Pająk ma pamiętać stan nawigatora dokumentu w momencie zamykania pliku.

Pamiętaj przypisany dokument podglądu
Zaznacz tę opcję, aby program pamiętał przypisany dokument podglądu.

Pamiętaj konfigurację edytora
Zaznacz tę opcję, aby program pamiętał konfigurację edytora (np. zawijanie wierszy, numerowanie linii).

Pamiętaj schemat kolorowania
Zaznacz tę opcję, aby program pamiętał użyty dla dokumentu schemat kolorowania.

Pamiętaj pozycję kursora i zaznaczenie
Zaznacz tę opcję, aby program pamiętał pozycję kursora i zaznaczenie w dokumencie.

Pamiętaj imię i nazwisko autora
Zaznacz tę opcję, aby program pamiętał imię i nazwisko osoby, która jako ostatnia zapisywała dokument. Opcja przydatna w przypadku pracy grupowej nad serwisem..

Pokrewne tematy

Do góry