Ustawienia programu - Edytor, schematy kolorowania, pisownia

W Pająku, ze względu na bardzo dużą ilość ustawień, jakie może zmieniać użytkownik, konieczne było podzielenie okna ustawień na podokna, które zawierają kolejne kategorie ustawień. Opisywane w tym rozdziale okno związane jest z edytorem stron WWW. Znajdziesz tutaj zarówno ogólne i bardzo specyficzne ustawienia samego edytora jak i np. narzędzi sprawdzania pisowni czy ustawienia schematów kolorowania.

Dostępne są następujące grupy ustawień w ramach tego okna:

  • Ogólne - ustawienia związane z ogólnym działaniem program edytora i kilkoma domyślnymi opcjami.
  • Czcionka edytora - związane z używaną w edytorze czcionką.
  • Konfiguracja - wiele opcji związanych ze specyficznym działaniem edytora kodu.
  • Pisownia i weryfikacja składni - opcje związane z funkcją sprawdzania pisowni i weryfikacją składni.
  • Kolorowanie składni - lista schematów kolorowania wraz z przyciskami pozwalającymi zarówno na modyfikację schematów jak i na tworzenie nowych.
  • Dokumenty - ustawienia związane z pracą nad dokumentami, np. ustawienia konwersji znaków narodowych czy pamiętanych wraz z dokumentami ustawień.
  • Edycja wizualna - związane z działaniem narzędzie edycji wizualnej w trybie graficznym.

 Okno to wywołuje się za pomocą polecenia w menu znajdującym się pod przyciskiem pokazanym obok. Możesz również dostać się do tych ustawień korzystając z głównego okna ustawień kategorii znajdujących się na drugiej zakładce tego okna.

Pokrewne tematy

Do góry