Ustawienia programu - Ogólne ustawienia edytora

Ogólne ustawienia pozwalają na dostosowanie edytora w zakresie ogólnym, tzn. większość ustawień, które nie znalazły własnej kategorii znajduje się właśnie w kategorii "Ogólne". Kategoria "Ogólne" podzielona jest na dwie podkategorie: "Ogólne ustawienia" oraz "Kolory linii z zadaniami do wykonania"

Ogólne ustawienia

W tej grupie ustawień znajdują się ustawienia o następującym znaczeniu:

Domyślnie zawijaj długie wiersze w edytorze
Zaznacz tę opcję, aby dla nowootwieranych dokumentów włączyć zawijanie wierszy. Nowootwierane dokumenty to takie, które nie mają przypisanego pliku ADD, w którym jest ustawione zawijanie wierszy.

Przyciski dokumentów u góry ekranu
Zaznacz tę opcję, aby włączyć wyświetlanie przycisków służących do przełączania dokumentów w górnej części ekranu. Jeśli wyłączysz, przyciski dokumentów znajdą się w dolnej części ekranu.

Skróć tytuł na przyciskach dokumentów do znaków
Ta opcja powoduje, że w przypadku wyświetlania tytułów dokumentów na przyciskach paska wyboru dokumentów, ich nazwa jest skracana do liczby znaków wskazanych obok.

   Pokaż początek i koniec tytułu
Zaznacz tę opcję, aby tytuł dokumentu na pasku przycisków dokumentów był wyświetlany bez środkowej części

Podświetlaj bieżącą linię w edytorze
Zaznacz tę opcję, aby włączyć podświetlanie bieżącej linii (tej, w której jest kursor) w edytorze.

Kolor podświetlenia linii
Z tej listy wybierz kolor, który chcesz użyć jako kolor podświetlenia dla linii z kursorem.

Kolor ramki podświetlenia linii
Z tej listy wybierz kolor, który chcesz użyć jako kolor obramowania dla podświetlenia dla linii z kursorem.

Kolor tła edytora
Z tej listy wybierz kolor, który chcesz użyć jako domyślny kolor tła w edytorze.

Ustaw okno wyszukiwania, aby nie zasłaniało wyszukanej frazy
Zaznacz tę opcję, aby okno wyszukiwania zostało tak umieszczone, aby nie przesłaniało frazy odnalezionej w edytorze.

Domyślnie wyświetlaj numery linii na rynnie
Zaznacz tę opcję, aby dla nowootwieranych dokumentów włączyć wyświetlanie numerów linii na obszarze rynny. Nowootwierane dokumenty to takie, które nie mają przypisanego pliku ADD, w którym jest ustawione wyświetlanie numerów linii dla tego dokumentu.

Domyślnie wyświetlaj znaki specjalne w edytorze
Zaznacz tę opcję, aby dla nowootwieranych dokumentów włączyć wyświetlanie znaków specjalnych np. znaków TAB czy spacji. Nowootwierane dokumenty to takie, które nie mają przypisanego pliku ADD, w którym jest ustawione wyświetlanie znaków specjalnych.

Kolory linii z zadaniami do wykonania

W tej grupie ustawień znajdują się listy pozwalające na wybranie koloru dla linii, w których znajdują się zadania do wykonania. Kolory możesz przyporządkować dla zadań zależnie od ich priorytetów. Lista określająca kolor tła pozwala na wybór koloru, którego chcesz użyć jako kolor tła dla miejsca oznaczenia zadania do wykonania. Lista określająca kolor tekstu umożliwia wybranie koloru, którego chcesz użyć jako kolor tekstu dla miejsca oznaczenia zadania do wykonania.

Ponadto możesz wyłączyć podświetlanie w edytorze linii zawierających zadanie do wykonania (wszystkich, bądź jedynie tych które zostały oznaczone jako wykonane).

Pokrewne tematy

Do góry