Ustawienia programu - Historia

Kategoria o nazwie "Historia" umożliwia zarządzanie historiami, czyli listami ostatnio używanych dokumentów, wyszukiwanych fraz, czy wprowadzanych adresów. W grupie tej znajdują się następujące ustawienia:

Przyciski kasowania historii
Zestaw przycisków umożliwiający kasowanie wszelkich pamiętanych historii jak i każdej z osobna, w zależności od potrzeb.

Maksymalna liczba elementów na liście ostatnio używanych
W tym polu wprowadź wartość, która będzie określać liczbę elementów pamiętanych we wszelkiego rodzaju historiach używanych w programie, np. historii otwieranych plików, wstawianych odsyłaczy, wyszukiwanych fraz ,etc.

Wyświetlaj pełną ścieżkę na liście MRU
Zaznacz tę opcję, aby w menu ostatnio używanych dokumentów wyświetlać pełną ścieżkę do plików, które się na niej znajdują.

Pokrewne tematy

Do góry