Wyszukiwanie w Pająku

Pająk oferuje różne narzędzia służące do wyszukiwania i zamiany tekstu w dokumentach. Dostępne są opcje od prostego wyszukiwanie tekstu w otwartym dokumencie, aż po zaawansowane wyszukiwanie i zamianę tekstów w określonych plikach całych projektów i wybranych folderów przy użyciu wyrażeń regularnych.

Pająk oferuje dwa wyspecjalizowane narzędzia służące wyłącznie do wyszukiwania tekstu, a także inne narzędzia pomagające orientować się w kodzie, m. in. do przechodzenia do wybranych elementów dokumentu, nawigator dokumentu (dla języków: HTML, CSS, JavaScript, VBScript, PHP, ASP)

Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie

Wyszukiwanie, zamiana, przenoszenie - służy do wyszukiwania i ewentualnej zamiany tekstu w aktualnie edytowanym dokumencie. Umożliwia tez szybkie odnajdywanie i przechodzenie do wybranych części aktualnego dokumentu

Narzędzie możesz otworzyć korzystając z przycisków w menu Szukaj, lub za pomocą skrótów klawiszowych:

 • Znajdź (Ctrl+F)
 • Znajdź i zamień (Ctrl+R).

Za pomocą przycisku pokazanego obok (znajduje się na pasku Często używane), lub skrótu klawiszowego Ctrl+G, możesz uruchomić narzędzie służące do przechodzenia do wybranych części dokumentu, które znajduje się w tym samym oknie.

Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana

Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana jest drugim, znacznie bardziej rozbudowanym narzędziem służącym do wyszukiwania. Umożliwia wyszukiwanie i zamianę tekstu:

 • w aktualnie edytowanym dokumencie
 • we wszystkich otwartych dokumentach
 • we wskazanych folderach
 • we wskazanych plikach
 • we wskazanych serwisach

Korzystając z tego narzędzia możesz używać zwykłego tekstu, wyrażeń regularnych, jak i tzw. wildcards.

Narzędzie możesz otworzyć na różne sposoby:

 • z poziomu zakładki Moje serwisy za pomocą przycisków: "Wyszukaj, lub wyszukaj i zamień" w menu obok listy plików, "Wyszukiwanie i zamiana w serwisie" w menu serwisu
 • w menu Szukaj za pomocą przycisku Rozszerzone wyszukiwanie + konwerter znaków
 • za pomocą skrótu klawiszowego - standardowo Ctrl+Shift+R

Wyszukiwanie plików i katalogów

Możliwość wyszukiwania plików i katalogów jest kolejną funkcją wyszukiwania. Umożliwia wynajdywanie na dysku plików i katalogów spełniających określone kryteria:

 • wg nazwy lub jej fragmentu
 • we wskazanej lokalizacji
 • włącznie z podfolderami
 • elementów określonej dacie modyfikacji, utworzenia lub dostępu
 • o określonym rozmiarze (większy, mniejszy, równy)
 • tylko plików lub plików i folderów
 • dodatkowo wśród plików ukrytych lub nie

Narzędzie to uruchamia się za pośrednictwem menu Szukaj. Wyniki prezentowane są na dolnym panelu na zakładce Raporty wyszukiwania. Odnalezione pliki można otworzyć do edycji, a listę wyszukanych elementów można wyświetlać na kilka różnych sposobów, np. w widoku szczegółowym lub widoku miniatur.

Pokrewne tematy

Do góry