Edytor schematów kolorowania - Ciągi znaków

Ciągi znaków są to ciągi składające się z liter, cyfr i wszelkich innych znaków, ograniczone znakami początku i końca ciągu. Używane są przede wszystkim do kolorowania łańcuchów tekstowych (ang. string) w językach programowania, wartości atrybutów znaczników w językach HTML, XML itp.

Włącz kolorowanie ciągów znaków
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz włączyć kolorowanie ciągów znaków.

 • Jednoliniowe ciągi znaków
  Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz włączyć kolorowanie ciągów jednoliniowych.

  Za pomocą ikon z prawej strony okna możesz dodawać, usuwać i edytować znaki określające początek i koniec ciągu znaków. Dla każdej pary znaków ciągu można zdefiniować inny styl kolorowania. W większości języków jest to znak " (początek i koniec), często również znak '.

  Kolorowanie takie obowiązuje od znaku początku do znaku końca ciągu (włącznie), przy czym ciąg musi zawierać się w jednej linii kodu.

  Ciąg może zawierać dowolne znaki (włączając znak końca ciągu, jeśli przed nim zostanie postawiony metasymbol zdefiniowany w zakładce Blok).

 • Wieloliniowe ciągi znaków
  Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz włączyć kolorowanie ciągów wieloliniowych.

  Za pomocą ikon z prawej strony okna możesz dodawać, usuwać i edytować znaki określające początek i koniec ciągu znaków. Dla każdej pary znaków ciągu można zdefiniować inny styl kolorowania. W większości języków jest to znak " (początek i koniec), często również znak '.

  Kolorowanie takie obowiązuje od znaku początku do znaku końca ciągu (włącznie). Ciąg może zawierać się w dowolnej ilości linii kodu (jedna lub więcej).

  Ciąg może zawierać dowolne znaki (włączając znak końca ciągu, jeśli przed nim zostanie postawiony metasymbol zdefiniowany w zakładce Blok).

Pokrewne tematy

Do góry