Edytor schematów kolorowania - Bloki

Blok stanowi fragment edytowanego kodu o zdefiniowanych własnościach (np. kod w danym języku skryptowym, zawartość znacznika HTML itp.). Każdy blok ma odrębne ustawienia kolorowania. Możliwe jest jednak wspólne używanie tych samych stylów kolorowania w różnych blokach.

Separatory bloku

Separatory bloku oznaczają początek i koniec danego bloku w kodzie. Przykładowe separatory dla znacznika DIV języka HTML to '<DIV' (lewy) i '>' (prawy).

Edytuj separatory.
Po kliknięciu na ikonę 'Edytuj separatory' otworzy się okienko, w którym możesz określić prawy i lewy separator.

  • Separatory są częścią bloku
    Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by separatory były kolorowane według ustawień danego bloku. W przeciwnym wypadku zastosowanie mają ustawienia domyślne danego schematu, lub bloku nadrzędnego (jeśli dany blok jest zagnieżdżony w innym).

Opcje bloku

Rozróżniaj wielkość liter
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by rozpoznawane były małe/wielkie litery użyte w Słowach kluczowych.

Używaj metasymbolu
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz zdefiniować znak, który będzie miał specjalne znaczenie przy jednoczesnym zaznaczeniu opcji:

  • ...jako znaku ucieczki (escape char) - unieważnia znak końca ciągu znaków, co jest używane w różnych językach programowania w celu wstawienia tego znaku jako części ciągu (np. znak \ w PHP).

  • ...do zawijania długich linii - wymusza łamanie wiersza w edytorze po napotkaniu metasymbolu.

Styl i kolorystyka

Styl tekstu - pozwala na wybranie stylu kolorowania, jaki będzie stosowany do kolorowania zwykłego tekstu w bloku. Zwykłym tekstem jest wszystko, co nie zostało zdefiniowane jako komentarz, ciąg, liczba, identyfikator lub słowo kluczowe. Można również utworzyć nowy styl, który automatycznie będzie przypisany do zwykłego tekstu.

Koloruj symbole
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz wybrać lub utworzyć styl kolorowania dla predefiniowanych w programie symboli (znaki ().={}[] itd.)

Pokrewne tematy

Do góry