Narzędzia - Generator spisu treści

Generator spisu treści umożliwia szybkie stworzenie strony tytułowej dla całej witryny, spisu rozdziałów pojedynczej strony czy nawet ładnie wyglądającego katalogu w formacie HTML.

Okno narzędzia składa się z trzech zakładek, z ktorych aktywna może być zawsze tyko jedna, umożliwiając utworzenie spisu:

 • Spis odsyłaczy lokalnych
 • Spis odsyłaczy do innych dokumentów
 • Spis plików

Spis odsyłaczy lokalnych

Jeśli wybierzesz tę zakładkę, będziesz mógł utworzyć listę odnośników do etykiet w bieżącym dokumencie.

Przyciski obok listy umożliwiają usunięcie odnośnika z listy, a także ustawić, bądź usunąć wcięcie elementu na liście.

Spis odsyłaczy do innych dokumentów

Jeśli wybierzesz tę zakładkę, będziesz mógł utworzyć listę odnośników do innych dokumentów w bieżącym dokumencie. Oprócz odnośników do dokumentów, na liście znajda się również odnośniki do etykiet w tych dokumentach.

Przyciski obok listy umożliwiają usunięcie odnośnika z listy, a także ustawić, bądź usunąć wcięcie elementu na liście.

Okno docelowe
Wybierze z listy okno przeglądarki, w jakim mają być otwierane odsyłacze.

Spis plików

Opcje tej zakładki pozwalają na wybór plików, do których odnośniki mają się znaleźć na liście.

Główną część okna stanowi lista, na której prezentowane będą dokumentu i etykiety w dokumentach, do których będą prowadziły odsyłacze w spisie treści.

Przyciski z prawej strony listy umożliwiają dodawania i usuwanie elementów z listy, a także wskazywanie elementów, dla których ma zostać w spisie treści utworzone wcięcie. Wcięcie (podpunkt listy).

Okno docelowe
Wybierze z listy okno przeglądarki, w jakim mają być otwierane odsyłacze.

Ustawienia tworzenia listy plików
Opcje tej sekcji pozwalają wybrać, w jaki sposób ma być generowana lista odnośników spisu treści.

 • Folder
  Wprowadź ścieżkę do folderu, którego zawartość chcesz przekształcić na listę plików. Za pomocą poleceń z prawej strony pola możesz wskazać folder w oknie i utworzyć listę z jego zawartości.
 • Przy tworzeniu listy dodaj zamiast od nowa
  Zaznacz ten przełącznik, jeśli chcesz, aby po po każdym dodaniu pliku lub plików zostały one dopisane na końcu listy.
  Jeśli chcesz, by po każdym dodaniu pliku do listy, była ona sortowana od nowa, odznacz ten przełącznik.
 • Tytuł zamiast ścieżki
  Zaznacz tę opcję, aby w spisie treści pokazywane były tytuły plików odczytane ze znaczników TITLE. Jeśli ta opcja będzie odznaczone, na liście prezentowane będą ścieki dostępu do pliku.
 • Podpunkty z etykiet
  Zaznacz ten przełącznik, jeśli chcesz umieścić w spisie treści etykiety każdego dokumentu. Etykiety te będą przedstawiane jako podpunkty w poszczególnych dokumentach.
 • Dodaj tylko pliki z rozszerzeniem
  Wybierz z listy, lub wprowadź rozszerzenia nazw plików, jakie mają znaleźć się na liście. Rozszerzenia należy podawać w postaci np. *.php;*.php3;*.php4.
 • Dodaj łącznie z wszystkimi podfolderami
  Zaznacz tę opcję, aby przy wyszukiwaniu plików brane pod uwagę były również pliki z podfolderów wskazanego foldera.

Pozwól na wybieranie wielu elementów na raz
Zaznacz ten przełącznik, jeśli chcesz, by można było wskazywać a listach plików w zakładkach po kilka elementów na raz.

Pokrewne tematy

Do góry