Edytor - ogólnie

Na zakładce Tworzenie zawarte jest podstawowe narzędzie Pająka - jego edytor stron. Właśnie tutaj powstaje strona WWW. To tutaj za pomocą odpowiednich narzędzi uzyskujemy wszystkie efekty.

Zakładka Tworzenie umieszczona jest w środkowym panelu, którego nie możesz wyłączyć. Domyślnie to właśnie ona jest włączona, w niej też otwierane będą nowe dokumenty.

Wybór trybu pracy edytora

Pająk umożliwia dwa tryby pracy nad dokumentem HTML

Dokumenty innych typów (np. skrypty, arkusze stylów CSS itd.) wyłącznie w trybie edycji kodu źródłowego.

Większość pracy w Pająku, będziesz wykonywać w trybie kodu źródłowego. W tym trybie możesz edytować dokumenty innych typów (np. skrypty, arkusze stylów CSS itd.). Tryb wizualny przeznaczony umożliwia prace jedynie nad dokumentem HTML i jest raczej dla początkujących użytkowników programu.

Gdy nabierzesz juz trochę wprawy, będziesz rzadziej korzystać z menu i pasków narzędziowych, bowiem większość operacji można wykonać za pomocą skrótów klawiszowych. Skróty te możesz dopasować do własnych potrzeb w oknie Ustawień programu

Otwieranie, zapisywanie i zamykanie dokumentów

Nowy dokument

Nowy dokument możesz utworzyć na kilka sposobów:

Aby szybko utworzyć nowy dokument, skorzystaj ze skrótu klawiszowego:
 • Ctrl+N - (nowy pusty dokument)
 • Ctrl+Shift+N - dokument będzie utworzony z domyślnego makrokodu

Nowy dokument może być otwierany w trybie edycji kodu źródłowego, bądź w trybie graficznym, w zależności od opcji wybranej w Ustawieniach programu.

Otwieranie dokumentów

Dokument możesz otworzyć również na kilka sposobów:

Zapis dokumentów
Dokumenty możesz zapisywać:

Ponadto możesz eksportować dokumenty do formatu HTML lub RTF za pomocą polecenia w Menu głównym / Plik Eksportuj. Eksportowanie polega na zapisaniu dokumentu w taki sposób, by przedstawione zostały układ i kolorowanie składni w edytorze Pająka. Pomaga to znacząco przygotowywać listingi kodu do druku itp.

Podczas zapisu dokumentu tworzona są dwa dodatkowe pliki:

Przełączanie się między dokumentami

W Pająku możesz otworzyć praktycznie dowolną ilość dokumentów. Oczywiście otwarcie np. 1000 plików spowolni pracę programu, jednak teoretycznie jest to możliwe.

Nazwy aktualnie otwartych dokumentów przedstawiane są na przyciskach u góry edytora (można je przenieść na dół za pomocą zmiany tej opcji w Ustawieniach programu. Klikając na odpowiednie przyciski możesz przełączać się między dokumentami. Jeśli przytrzymasz chwilę kursor nad przyciskiem z nazwą dokumentu, pojawi się dymek z pełną ścieżką dostępu do niego.

Z prawej strony nazwy dokumentu znajduje się ikona z kulką, której wygląd oznacza:
 • - Dokument nie został zmieniony od ostatniego zapisu, bądź od momentu otwarcia w edytorze.
 • - Dokument nie został zmieniony od ostatniego zapisu, bądź od momentu otwarcia w edytorze. Strzałka oznacza, że dokument jest otwarty do edycji bezpośrednio z serwera.
 • - W dokumencie dokonano zmian od ostatniego zapisu, bądź od momentu otwarcia w edytorze.
 • - W dokumencie dokonano zmian od ostatniego zapisu, bądź od momentu otwarcia w edytorze. Strzałka oznacza, że dokument jest otwarty do edycji bezpośrednio z serwera.

Jeśli otworzysz wiele dokumentów, przełączanie się między nimi (szczególnie gdy przyciski tych dokumentow nie są położone obok siebie) może być nieefektywne. W takim wypadku możesz skorzystać z polecenia Przejście do wybranego dokumentu na mini pasku edytora. Polecenie to spowoduje rozwinięcie listy z nazwami wszystkich dokumentów otwartych w Pająku. Identyczne działanie ma kliknięcie prawym klawiszem na któryś z przycisków z nazwą dokumentu.

Na liście rozwijanej z nazwami plików możesz określić również sposób nazywania dokumentów, a także zamknąć bieżący dokument, bądź zmienić kolejność otwartych dokumentów. W tym celu kliknij jedną z pozycji:

 • Zamknij ten dokument - zamyka dokument, na którego nazwie kliknąłeś, wyświetlając listę rozwijaną. Dodatkowo to polecenia zawiera podmenu, w którym umieszczone zostały polecenia Zamknij wszystkie dokumenty oraz Zamknij wszystkie oprócz tego.
 • .
 • Nowy dokument - tworzy nowy pusty dokument. Dodatkowo polecenie to posiada podmenu identyczne jak analogiczne polecenie w menu Plik.
 • .
 • Publikuj bieżący do sieci - pozwala opublikować w sieci bieżący dokument. Czytaj więcej na temat zaawansowanych możliwości tego polecenia.
 • Dodatkowo, w podmenu dostępne jest polecenie "Publikuj otwarte w sieci".
 • [tu znajduje się lista otwartych dokumentów]
 • Wyświetlaj tylko nazwy plików - wyświetla tylko nazwę pliku (na liście ścieżkę + nazwę)
 • Wyświetlaj ścieżkę względem projektu - wyświetla ścieżkę względem katalogu głównego serwisu + nazwę pliku
 • Wyświetlaj tytuł (jeżeli dostępny) - wyświetla tytuł dokumentu HTML (zawartość znacznika <TITLE>)
 • Zmień kolejność dokumentów - otwiera okno wyświetlające listę otwartych dokumentów, ich tytuły i ścieżki dostępu. Wystarczy wskazać dokument i przesunąć go w kolejności w górę lub dół i za pomocą strzałek umieszczonych obok. Polecenie to jest aktywne tylko wówczas, gdy otwarte są przynajmniej dwa dokumenty.

W celu szybkiego przełączenia się między dokumentami możesz również skorzystać z poleceń na mini pasku edytora:

 • Wyświetlenie pierwszego dokumentu - przechodzi do pierwszego dokumentu na liście otworzonych w Pająku
 • Wyświetlenie poprzedniego dokumentu - przechodzi do poprzedniego dokumentu na liście (domyślny skrót Shift+Ctrl+Tab)
 • Wyświetlenie następnego dokumentu - przechodzi do następnego dokumentu na liście (domyślny skrót Ctrl+Tab)
 • Wyświetlenie ostatniego dokumentu - przechodzi do ostatniego dokumentu na liście otworzonych w Pająku

Te same polecenia znajdziesz w Menu głównym / Wyświetl.

Przełączanie między dokumentami w kolejności użycia
Pająk potrafi ułatwić pracę nad wieloma dokumentami dzięki ulepszonej funkcji przełączania się między dokumentami w kolejności ich użycia. Jeśli zaznaczysz opcję o wyżej wymienionej nazwie na planszy Ustawienia programu / Ogólne zmienione zostanie zachowanie się programu przy użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+TAB i Shift+Ctrl+TAB. Dokumenty będą przełączane w takiej kolejności, w jakiej ostatnio były edytowane, a nie w kolejności ich otwierania (kolejność na pasku z nazwami plików). Dzięki temu znacznie łatwiej jest przełączać się pomiędzy dwoma dokumentami oddalonymi od siebie na pasku. Mechanizm ten działa wyłącznie podczas korzystania ze skrótów klawiszowych, nie zaś podczas korzystania z poleceń na mini pasku narzędzi!

Pokrewne tematy

Do góry