Przeglądarka grafik

Przeglądarka grafik umożliwia wybór i podgląd obrazka, którego chcesz użyć do wstawienia do dokumentu. Narzędzie można wywołać z okien edycyjnych, których obsługują wstawienia grafik, np. Wstawianie grafik, pola wyboru elementów graficznych (jak np. obrazek tła) w Inspektorze CSS, Edytor map odsyłaczy.

Okno składa się z trzech części:
  • Paska przycisków
  • Listy folderów i plików
  • Okna podglądu

Pasek przycisków służy do przełączania widoku listy plików oraz wyboru rodzaju podglądu. Dostępne są następujące polecenia:

  • Wybierz serwis do przeglądania - kliknij, aby szybko przenieść się do foldera wybranego Serwisu,
  • Duże ikony, Małe ikony, Lista, Szczegóły - kliknij jeden z przycisków, aby wybrać sposób wyświetlania plików na liście poniżej,
  • Rozciągnięcie obrazka do wymiarów obszaru - kliknij, aby wybrany obrazek został powiększony do rozmiarów obszaru podglądu,
  • Symulacja tła - kliknij, aby obrazek został wielokrotnie powtórzony tworząc tło obszaru podglądu. Jeśli wybierzesz tę opcję, w obszarze podglądu zostanie wyświetlony przykładowy tekst, a obok przycisków pojawią się pola umożliwiające zmianę treści i koloru tekstu.

Obszar podglądu i pasek stanu
Obszar podglądu po prostu pełni funkcję miejsca, w którym wyświetlane są przeglądane pliki. Pasek stanu natomiast wyświetla rozmiar pliku, wymiary oraz format pliku obrazka.

Pokrewne tematy

Do góry