Zakładka "Inspektor CSS"

Zakładka "Inspektor CSS" służy do tworzenia i reedycji znaczników arkuszy stylów CSS.

Okno zakładki podzielone zostało na trzy części:

 • Menu inspektora
 • Listę właściwości stylu
 • Okienko podglądu

Możesz także wybrać sposób wyświetlania listy własności oraz zakres wyświetlanych własności (zgodność z poszczególnymi specyfikacjami CSS)

Menu inspektora

Menu inspektora składa się z następujących poleceń:

Kliknij, aby rozwinąć menu tworzenia klas i selektorów:

 • Nowy selektor - Tworzy nowy, pusty selektor bez nazwy
 • Nowy selektor na podstawie bieżącego - Tworzy nowy, selektor bez nazwy, który będzie zawierał własności ustawione na liście
 • Nowa klasa - Prosi o podanie nazwy i tworzy nową, pustą klasę
 • Nowa klasa na podstawie bieżącego - Prosi o podanie nazwy i tworzy nową klasę, która będzie zawierała własności ustawione na liście
 • Kreator selektora - Uruchamia kreator nowego, pustego selektora
 • Kreator selektora na podstawie bieżącego - Uruchamia kreator nowego, pustego selektora, który będzie zawierał własności ustawione na liście

Kliknij, aby rozwinąć menu z poleceniami wstawiania stylów za pomocą znacznika:

 • Obejmij <SPAN> (inline) - Kliknij, aby objąć zaznaczony tekst znacznikiem <SPAN> z atrybutem style, który będzie zawierał własności ustawione na liście
 • Obejmij <SPAN> (klasą) - Kliknij, aby utworzyć nową klasę na podstawie ustawień na liście własności i objąć zaznaczony tekst znacznikiem <SPAN> z atrybutem class wskazującym na tę klasę
 • Obejmij <DIV> (inline) - Kliknij, aby objąć zaznaczony tekst znacznikiem <DIV> z atrybutem style, który będzie zawierał własności ustawione na liście
 • Obejmij <DIV> (klasą) - Kliknij, aby utworzyć nową klasę na podstawie ustawień na liście własności inspektora i objąć zaznaczony tekst znacznikiem <DIV> z atrybutem class wskazującym na tę klasę

Kliknij, aby rozwinąć menu sterowania zawartością listy własności:

 • Wyświetla własności w formie listy
 • Wyświetla własności w sposób pogrupowany
 • Rozwiń wszystkie grupy
 • Zwiń wszystkie grupy
 • Wszystkie własności
 • Zgodne z CSS1
 • Zgodne z CSS2
 • Zgodne z CSS3
 • Zgodne z CSS Mobile 1

Pomoc - otwiera to okno pomocy.


Lista klas i selektorów w dokumencie
Lista zawiera wszystkie klasy i selektory istniejące w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach CSS. Elementy listy są pogrupowane na osadzone, oraz dołączone (podana jest nazwa pliki z arkuszami CSS). Wybierz z listy klasę, bądź selektor, który chcesz edytować.

Lista własności stylu

Lista zawiera wszystkie właściwości dostępne w stylach CSS. Korzystając z menu możesz określić wygląd listy oraz zakres wyświetlanych własności (zgodność z poszczególnymi specyfikacjami CSS).

Jeśli wybierzesz opcję Wyświetla własności w formie listy, wszystkie własności zostaną wyświetlone w kolejności alfabetycznej w jednym ciągu. Jeśli natomiast wybierzesz Wyświetla własności w sposób pogrupowany, własności będą podzielone na grupy:

 • Bloki
 • Czcionka
 • Dźwięk
 • Generowane
 • Klasyfikacja
 • Kolory i tło
 • Paski przesuwu
 • Strona
 • Tabele
 • Tekst
 • Wizualne

Uwaga!
Jeśli którejś z grup nie widzisz, najpewniej włączyłeś ograniczenie wyświetlania własności do którejś ze specyfikacji.

Ctrl+F1 - kontekstowa pomoc do własności stylu
Jeśli chcesz uzyskać pomoc do własności stylu, na której postawiony jest kursor, skorzsytaj ze skrótu klawiszowego Ctrl+F1. Więcej na ten temat w temacie Wspomaganie dla CSS - Pomoc kontekstowa.

Okienko podglądu

Okienko podglądu znajduje się u dołu zakładki. Umożliwia ono podgląd formatowania wg ustawionych własności stylu przed wstawieniem go do dokumentu. Z prawej strony znajduje się przycisk:

 Wybór wykorzystywanej przeglądarki
Kliknij, aby wybrać przeglądarkę używana do przeglądania w tej zakładce. O ile jest zainstalowana w systemie (czytaj więcej na ten temat), możesz skorzystać z przeglądarki:

 • MS Internet Explorer
 • Mozilla

Pokrewne tematy

Do góry