Narzędzia - Generator słów kluczowych

Za pomocą Generatora słów kluczowych możesz w łatwy sposób utworzyć listę słów występujących w wybranym dokumencie. Możesz go uruchomić poleceniem w "Edytorze sekcji META" w zakładce "Indeksowanie oraz słowa kluczowe". Dodatkowo możliwe jest uruchomienie narzędzia poleceniem w wyskakującym okienku Dynamicznego kodu dla atrybutu content w znaczniku <meta name="Keywords" content="|"> (znak | oznacza tu miejsce ustawienia kursora).

Okno narzędzia składa się z dwóch zakładek:

Domyślnie źródłem, w którym poszukiwane są słowa, jest bieżący dokument, lecz łatwo możesz to zmienić korzystając z ustawień zakład

Źródło generowania słów kluczowych

Wybierz dokument źródłowy, z którego będą pobierane słowa:

  • bieżący dokument otwarty w edytorze
  • wszystkie otwarte w edytorze
  • wybierz dokument - wprowadź ścieżkę dostępu do pola obok, bądź skorzystaj z przycisku umożliwiającego wskazanie pliku na dysku
  • w wybranym serwisie - wybierz z listy serwis, którego dokumenty mają zostać uwzględnione podczas przeszukiwania. Dodatkowo możesz zawęzić wybór do plików HTML, bądź plików innych typów (wprowadź w polu obok rozszerzenia nazw takich plików rozdzielane średnikami, w postaci np.: *.htm;*.html;*.php)

Wyszukaj słowa kluczowe

Większą część tej zakładki zajmuje lista słów kluczowych. Składa się ona z dwóch kolumn: Słowo kluczowe i Wystąpienia. Każde odnalezione słowo dodane do listy będzie tylko raz - jeśli wystąpi więcej razy, po prostu zwiększona zostanie liczba w kolumni 'Wystąpienia'. dzięi temu łatwo możesz się zorientować, jakie słowa występują w Twoich dokumentach najczęściej.

Gdy lista jest zostanie wypełniona, zaznacz słowa, które będą umieszczone na liście słów kluczowych w dokumencie.

Z prawej strony listy słów kluczowych umieszczony jest pasek przycisków umożliwiający jej obsługę:

Szukaj słów kluczowych w wybranym źródle
Kliknij, aby program wyczyścił listę, a następnie wyszukał słowa i utworzył ich listę na podstawie wybranych wyżej dokumentów.

Dodaj słowa kluczowe z wybranego źródła
Kliknij, aby program wyszukał słowa na podstawie wybranych wyżej dokumentów i dodał je do słow istniejących na liście.

Zaznacz wszystkie
Kliknij, aby zaznaczyć wszystkie słowa na liście.

Odznacz wszystkie
Kliknij, aby odznaczyć wszystkie słowa na liście.

Poniżej znajdują się dwa pola umożliwiające sprecyzowanie warunków, jakie musza spełnić słowa, by zostały dodane do listy:

Minimalna liczba znaków w słowie
Określ minimalną liczbę znaków, jakie musi zawierać słowo, by zostało dodane do listy. Dzięki temu możesz uniknąć dodawania spójników itp.

Minimalna liczba powtórzeń
Określ ile minimalnie razy musi wystąpić słowo, aby zostało dodane do listy.

Pokrewne tematy

Do góry