Menu główne - Narzędzia / Tekst

Menu zawiera polecenia uruchamiające narzędzia do formatowania tekstu.

Wstawienie komentarza
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania komentarzy. Narzędzie automatycznie rozpoznaje bieżący język programowania i wstawia odpowiednie znaki komentarza. Domyślny skrót Shift+Ctrl+K.

Animowany tekst
Kliknij, aby uruchomić narzędzie ułatwiające wstawienie animowanego tekstu <MARQUEE>.

Formatowanie tekstu
Kliknij, aby uruchomić narzędzie do wstawiania znaczników formatowania tekstu.

Edytor list wyliczeniowych
Kliknij, aby uruchomić edytor list wyliczeniowych <OL> (numerowana) i <UL> (nienumerowana). Domyślny skrót Shift+Ctrl+L.

Pokrewne tematy

Do góry