Narzędzia - Serwery baz danych MySQL - Właściwości indeksu tabeli

Okienko możesz otworzyć wyłącznie z poziomu okna Właściwości tabeli MySQL. Służy ono do tworzenia nowych pól tabeli i edycji właściwości pól istniejących. Zbudowane jest z trzech grup ustawień: Nazwa indeksu, Rodzaj indeksu, Należące pola.

Nazwa indeksu

Zawiera jedynie pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie, bądź zmianę indeksu.

Rodzaj indeksu

Grupa ta zawiera grupę czterech przełączników oznaczających rodzaj indeksu. Wybierz jeden z nich:

Indeks standardowy
Optymalizuje wyszukiwanie w tabeli względem zadanych pól.

indeks PRIMARY KEY
Klucz podstawowy, identyfikuje jednoznacznie każdy rekord w tabeli. Do tego indeksu musi należeć pole z zaznaczoną opcją AUTO INCREMENT (w oknie Właściwości pola).

Indeks UNIQUE
Gwarantuje unikalność wartości danego pola pośród wszystkich w tabeli - nie będzie można wprowadzić do tabeli dwóch rekordów o takiej samej zawartości pól objętych tym indeksem.

Indeks FULLTEXT
Powoduje indeksowanie całej zawartości pól tekstowych, co przyspiesza operacje wyszukiwania. Pamiętaj jednak, że jednocześnie opóźnia to wprowadzanie danych do bazy, gdyż każde słowo z zawartości tego pola w rekordzie musi być dodawane do indeksu.

Należące pola

W tej grupie znajduje się lista pól, które możesz wybrać w celu dodania ich do tworzonego, bądź edytowanego indeksu. Aby dodać pole, zaznacz przełącznik znajdujący się obok jego nazwy.

Pokrewne tematy

Do góry