Ustawienia programu - Serwery baz danych MySQL

W tej kategorii ustawień masz możliwość zdefiniowania ustawień serwerów baz danych MySQL, z których korzystasz przy tworzeniu swojej witryny. Ta kategoria składa się tylko z listy, do której możesz dodawać nowe serwery, modyfikować istniejące czy w ogóle zarządzać listą, za pomocą przycisków znajdujących się obok niej, a także jednej opcji opisanej niżej.

Dodawanie serwerów baz danych odbywa się za pomocą osobnego okienka o nazwie Właściwości serwera baz danych MySQL, przy czym oczywiście dla każdej bazy danych należy zdefiniować utworzyć osobne połączenie. W tym samym oknie zmodyfikujesz ustawienia wybranego na liście serwera.

Format wklejania zapytania w inspektorze tabel SQL

Ta lista zawiera szablony służące do formatowania wklejanego do edytora bieżącego zapytania, którego wynikiem jest aktualny widok tabeli SQL w zakładce Inspektor MySQL. Aby wkleić zapytanie w jednym z prezentowanych tutaj formatów należy wcisnąć przycisk Wstaw bieżące zapytanie do edytora znajdujący się obok widoku zawartości tabeli Inspektora MySQL.

Do edycji listy szablonów służą przyciski umieszczone z jej prawej strony. Używając ich możesz dodawać, usuwać i edytować szablony, a także przywrócić szablony domyślne.

Najważniejszym elementem szablonu jest symbol %s, który oznacza miejsce umieszczenia zapytania SQL we wklejanym tekście.

Numeruj kolumny w widoku zawartości tabeli
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by w widoku zawartości tabeli na zakładce Inspektor MySQL, obok nazw pola tabeli pojawił się numer kolejny..

Przy przeciąganiu tabeli do edytora użyj kreatora eksportu
Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, by po przeciągnięciu tabeli z drzewa struktury bazy danych otwarty został automatycznie Kreator eksportu z bazy danych.

Pokrewne tematy

Do góry