Narzędzia - Wybierz lub utwórz klasę

Opisywane tutaj narzędzie pozwala na tworzenie nowych klas używanych w stylach kaskadowych CSS. Klasy pozwalają na przypisywanie do znaczników styli zdefiniowanych w arkuszu stylów osobno w stosunku do stylów dla wybranego znacznika. Dzięki temu możesz przypisać do wybranego znacznika inny styl niż posiada on zadeklarowany w arkuszu stylów. Więcej o tworzeniu stylów znajdziesz w temacie poświęconym tworzeniu stylów w Pająku.

Narzędzie tworzenia klas uruchamia się za pomocą przycisku pokazanego powyżej w oknach wstawiania znaczników, które posiadają ten przycisk i możliwość ustalenia stylu.

Wygląd okienka

Okienko składa się z listy klas, które prezentuje wszystkie klasy dostępne w aktualnie edytowanym dokumencie. Na liście znajdziesz dwie kolumny z nazwą klasy oraz nazwą dokumentu, gdzie jest zadeklarowana. Obok listy znajdują się dwa przyciski pozwalające na utworzenie nowej klasy z użyciem edytora stylów oraz przycisk pozwalający na utworzenie nowej pustej klasy. W obu przypadkach zostaniesz poproszony o podanie nazwy klasy.

Pokrewne tematy

Do góry