Narzędzia - Styl dla znacznika

Edytor stylów jest narzędziem umożliwiającym tworzenie i edycję stylu dla różnych znaczników (atrybut STYLE).

Korzystanie z narzędzia jest zbliżone do tego, jak w przypadku narzędzia Inspektora CSS w głównym oknie programu z tym wyjątkiem, że edytor stylu uruchamiany z narzędzia nie modyfikuje dokumentu, ale ustala wartość dla atrybutu STYLE dla elementu, dla którego został wywołany edytor stylów.

Edytor stylów uruchamia się za pomocą przycisku pokazanego powyżej w oknach wstawiania znaczników, które posiadają ten przycisk i możliwość ustalenia stylu.

Pokrewne tematy

Do góry