Navigation:  »No topics above this level«

Aktywacja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Recover My Photos | Polski V4

___________________________________________________

Aktywacja

Włączanie okna aktywacji programu

Okno aktywacji programu jest dostępne po kliknięciu menu "Pomoc" w głównym menu programu, a następnie polecenia "Aktywacja produktu" lub poprzez kliknięcie przycisku "Zapisz pliki":

image37

Aktywacja produktu>

Dostępne są dwie opcje aktywacji:

1. Aktywacja Online

Podczas której komputer, na którym jest zainstalowany program, jest podłączony do Internetu;

image69

2. Aktywacja ręczna

Podczas której, komputer na którym jest zainstalowany program, nie jest podłączony do Internetu, a inny komputer z dostępem do sieci, może być wykorzystany do aktywacji.

W oknie aktywacji produktu (pokazanym powyżej) należy kliknąć odsyłacz w etykiecie "Kliknij tutaj, aby aktywować bez połączenia z siecią", a następnie proszę wykonywać wyświetlane polecenia:

image71

1.Użyj przeglądarki, aby połączyć się ze stroną https://secure.getdata.com/key/key-activation-offline.php ;
2.Na wyświetlonej stronie wprowadź:

 

 a) Adres email użyty podczas składania zamówienia;

 

 b) Twój klucz licencyjny;

 

 c) Identyfikator instalacji wyświetlany w oknie aktywacji na Twoim komputerze.

3.Po wypełnieniu formularza wyświetlona będzie "Nazwa rejestracji" oraz "Kod aktywacyjny". Obie dane należy wprowadzić w oknie aktywacji programu i kliknąć przycisk Dalej.

Udana aktywacja

Po aktywacji, która się powiodła, zobaczysz następujący ekran:

image70

Po aktywacji możliwe jest zapisywanie odzyskanych plików.

Problemy z aktywacją?

Zobacz stronę z rozwiązaniami problemów.

--------------------------------------------------------------------------------

© Copyright GetData 2010

Data Recovery Software | www.creamsoft.com/odzyskiwanie-danych/recover-my-photos/