Wątek z archiwum forum

Wróć do listy wątków

Propozycja ulepszenia

Wiadomosc nadesłana przez Wojciech Wąsowicz
dnia Wrzesien 27, 2000 at 10:16:57

Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieją możliwosci następujących zmian:
a) Możliwosc definiowania kolorów zaznaczania znaczników,
b) Definiowanie przez użytkownika własnych znaczników (np. do celów XML lub mniej popularnych niż PHP języków skryptowch), z późniejszą możliwoscią zdefiniowania koloru podkreslenia i _ważne_ z możliwoscią zdefiniowania znacznika zamykającego, itak dalej i tym podobne.

pozdrawiam
Wojtek


Odpowiedzi na ta wiadomosc: