Wątek z archiwum forum

Wróć do listy wątków

Niejasnosci w umowie licencyjnej Pajaczka - ponawiam pytanie

Wiadomosc nadesłana przez dariusz żwan
dnia Kwiecien 13, 2001 at 08:00:10

w zwiazku z brakiem odpowiedzi zadaje pytanie raz jeszcze
Podczas instalacji Pajączka przeczytałem umowę licencyjną i zauważyłem m.in. następujący punkt:"Oprogramowanie Cream Software dostarczane jest w formie "takiej, jakie jest". Licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania Oprogramowania Cream Software. Licencjodawca oraz dystrybutorzy Oprogramowania Cream Software nie udzielają żadnej gwarancji oraz rękojmi, że Oprogramowanie Cream Software będzie działać prawidłowo, jest odpowiedniej jakości oraz że spełni oczekiwania Licencjobiorcy."

moje pytanie jest następujące:
1.dlaczego i na jakiej podstawie prawnej nie udzielacie Państwo gwaracji i rękoimi na pajączka ?
2.Dlaczego stwierdzacie, ze nie ponosicie odpowiedzialności ze Pajaczek bedzie dzialal prawidlowo?


Odpowiedzi na ta wiadomosc: