Dolny panel wyników

Dolny panel jest miejscem, w którym wyświetlane są wyniki działania różnych funkcji Pająka, np. wyszukiwania. W większości sytuacji dolny panel otwiera się automatycznie po wykonaniu niektórych funkcji, jednakże możesz go również wyświetlić za pomocą skrótu Alt+F9 lub polecenia znajdującego się w menu Wyświetl / Widok - ikona polecenia została pokazana powyżej.

Dolny panel składa się z pionowych zakładek, które jeśli kliknięte wyświetlają odpowiednią zawartość. Dostępne są następujące zakładki:

  • Poprawność odsyłaczy - zakładka wyświetlająca raport ze sprawdzania poprawności odsyłaczy.
  • Poprawność składni - zakładka wyświetlająca informacje ze sprawdzania poprawności składni dokumentu.
  • Spójność serwisu - zakładka wyświetlająca wyniki działania funkcji sprawdzania spójności serwisu.
  • Raporty wyszukiwania - zakładka wyświetlająca raport z działania funkcji wyszukiwania i zamiany oraz sprawdzania pisowni.
  • Operacje publikowania -zakładka wyświetlająca kolejkę plików, raport z synchronizacji serwisu oraz zapis komunikacji Pająka z serwerem.
  • Pomoc, dokumenty, podglądy - zakładka wyświetla poradniki i kursy wywoływane funkcją dynamicznej pomocy kontekstowej, a także pomoc online.
  • Terminal - zakładka wyświetla terminal dostępu do linii komend, gdzie można wykonywać polecenia związane z kompilacją aplikacji i inne funkcje terminalowe.

Pokrewne tematy

Do góry