Dolny panel wyników - Raporty wyszukiwania

Okno otwiera się po wykonaniu w Pająku funkcji rozszerzonego wyszukiwania (gdy znaleziono ciągi znaków pasujące do wzorca), wywołaniu polecenia wyszukiwania plików lub folderów lub sprawdzania pisowni (gdy znaleziono błędy), a także po skorzystaniu z polecenia Wyszukiwanie plików we wskazanym folderze. Listę elementów można sortować klikając na nagłówku każdej z kolumn. W przypadku nieznalezienia słów przez funkcję wyszukiwania, lub braku błędów przy sprawdzaniu pisowni, okno nie zostanie wyświetlone.

Raport rozszerzonego wyszukiwania i sprawdzania pisowni

Aby wyświetlić w edytorze plik z odnalezionym słowem, wystarczy dwukliknąc na danej linii raportu. Dodatkowo istnieje możliwość przeciągania plików z raportu wyszukiwania do zakładki Moje serwery w celu szybkiego ich opublikowania.

Do obsługi wyników w oknie służy menu po prawej stronie:

Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana
Kliknij, aby ponownie otworzyć okno rozszerzonego wyszukiwania i zamiany. W oknie tym, oprócz opcji wyszukiwania i zamiany tekstu, dostępne są również opcje zmiany kodowania znaków i sprawdzania pisowni.

Powtórz rozszerzone przeszukiwanie korzystające z tych samych ustawień
Kliknij, aby ponownie uruchomić funkcję rozszerzonego wyszukiwania, bądź sprawdzania pisowni, korzystając z tych samych ustawień, dla których funkcja ta była uruchomiona poprzednio. Funkcja nie działa w przypadku, gdy ostatnią czynnością w oknie "Rozszerzone wyszukiwanie i zamiana" była zmiana kodowania znaków.

Otwórz wybrane pliki do edycji
Kliknij, aby załadować do edytora wybrane pliki, w których odnaleziono poszukiwany tekst.

Wczytanie raportu
Kliknij, aby wczytać z dysku plik z raportem wyszukiwania, bądź sprawdzania pisowni.

Zapisanie raportu
Kliknij, aby zapisać na dysk raport wyszukiwania, bądź sprawdzania pisowni.

Eksportuj raport do pliku HTML
Kliknij, aby eksportować raport wyszukiwania, bądź sprawdzania pisowni w formacie dokumentu HTML.

Eksportuj raport do formatu TXT
Kliknij, aby eksportować raport wyszukiwania , bądź sprawdzania pisowni w formacie pliku TXT.

Wyświetlaj tytuły dokumentów
Kliknij, aby włączyć wyświetlanie tytułów dokumentów (zawartych w dokumentach pomiędzy znacznikami <title> i <title>). Spowalnia to nieco proces wyszukiwania. Tytuły umieszczone będą z kolumnie "Tytuł".

Pomoc do zakładki
Wyświetla ten temat pomocy do programu.

Raport wyszukiwania plików

Ten widok podzielony jest na dwie części. Z lewej strony widnieje lista odnalezionych plików, z prawej zaś umieszczone zostały zakładki z opcjami umożliwiającymi zdefiniowanie kryteriów wyszukiwania (nazwa pliku, folder do przeszukania, data, rozmiar pliku i inne).

Obok listy znajduje się pasek przycisków, dzięki którym możesz uruchomić i zatrzymać wyszukiwanie, wyświetlić (bądź ukryć) zakładki kryteriów wyszukiwania, a także zmienić widok listy odnalezionych plików.

Więcej na ten temat znajdziesz w temacie pomocy o wyszukiwaniu w Pająku.

Pokrewne tematy

Do góry