Dolny panel wyników - Zapis komunikacji Pająka z serwerem

Ten widok zakładki Operacje publikowania znajdującej się na dolnym panelu wyników przedstawia tzw. log serwera czyli zapis komunikacji między Pająkiem a serwerem. Log jest tworzony przy każdej operacji wykonywanej na serwerze czy to z zakładki Moje serwery, kolejki plików czy synchronizacji.

Przykładowy log może wyglądać następująco:

(moje serwery) < 220 FTP server (Version 6.00LS) ready.
(moje serwery) > USER creams
(moje serwery) < 331 Password required for creams.
(moje serwery) > PASS ********
(moje serwery) < 230 User creams logged in.
(moje serwery) > TYPE I
(moje serwery) < 200 Type set to I.
(moje serwery) > PWD
(moje serwery) < 257 "/" is current directory.
(moje serwery) > CWD /
(moje serwery) < 250 CWD command successful.
(moje serwery) > PORT 192,168,1,2,4,119
(moje serwery) < 200 PORT command successful.
(moje serwery) > LIST
(moje serwery) < 150 Opening BINARY mode data connection for '/bin/ls'.
(moje serwery) < 226 Transfer complete.
(moje serwery) ! 3798 bytes received/sent in 1 seconds (3186 Bytes/sec)
(moje serwery) ! total 386
(moje serwery) ! -rw-r--r--  1 nobody nogroup 17284 Sep 30 00:32 advertise.php
(moje serwery) ! -rw-r--r--  1 nobody nogroup  704 Nov 3 10:45 avatar.php
(moje serwery) ! -rw-r--r--  1 nobody nogroup  3046 Sep 30 00:32 backend.php
(moje serwery) ! -rw-r--r--  1 nobody nogroup 16178 Sep 30 00:32 banners.php
(moje serwery) ! drwxr-xr-x  2 nobody nogroup  512 Sep 30 00:54 cennik

Zapis logu połączenia może być pomocny w diagnozowaniu przyczyn problemów z połączeniem czy prawami dostępu na przykład.

Pokrewne tematy

Do góry