Menu główne - Kod HTML - Formularze

Menu zawiera polecenia służące do wstawiania na stronę elementów formularza:

Znacznik szkieletu formularza


Znacznik pola tekstowego

Znacznik pola hasła

Znacznik pola ukrytego

Znacznik opcji "checkbox"

Znacznik opcji "radio"

Znacznik pola "textarea"
Znaczniki okienka (wieloliniowego pola) tekstowego <TEXTAREA>. Ustawienia tego pola możesz następnie edytować za pomoca narzędzia Okienko tekstowe.


Znacznik przycisku "Wyślij"

Znacznik przycisku "Wyczyść"

Znacznik graficznego przycisku formularza

Pokrewne tematy

Do góry