Narzędzia - Okienko tekstowe w formularzu

To narzędzie służy do tworzenia i edycji okienka tekstowego w formularzu (znacznik <TEXTAREA>).

Narzędzie uruchomisz z poziomu Menu głównego / Narzędzia / Formularze / Okienko tekstowe w formularzu, lub z paska Tabele i formularze. Ikona polecenia została pokazana obok.

Nazwa
Podaj nazwę okienka tekstowego. Jest to konieczne to zidentyfikowania elementu podczas przetwarzania danych z formularza na serwera.

Kolumn,Wierszy
Wprowadź rozmiar okienka tekstowego (ilość kolumn i wierszy tekstu).

Tylko do odczytu
Zaznacz tę opcję, jeśli okienko ma być tylko do odczytu (np. w celu prezentacji tekstu, bez możliwości jego zmiany)

Zablokowane
Zaznacz tę opcję, jeśli okienko ma być zablokowane (atrybut disabled="disabled").

Zawijanie
Wybierz sposób zawijania wierszy w okienku tekstowym:

  • off - tekst nie będzie zawijany (domyślne)
  • physical - tekst będzie zawijany w okienku i w tej samej postaci wysyłany do serwera.
  • virtual - tekst będzie zawijany tylko w okienku, do serwera przesłany będzie bez zawijania

Tekst domyślny
Wprowadź domyślny tekst, jaki umieszczony zostanie w okienku tekstowym.

Styl elementu

Ta grupa pozwala na określenie stylu dla znacznika. Znajdziesz tutaj trzy pola pozwalające na określenie:

Definicja stylu
W tym polu określasz styl dla elementu umieszczanego w dokumencie. Przycisk obok uruchamia narzędzie edytora stylów umożliwiające stworzenie definicji stylu w przyjazny i wygodny sposób. Klikając tam możesz również modyfikować istniejący styl.

Wybór klasy
W tym polu podajesz identyfikator klasy przypisany znacznikowi. Rozwijana lista umożliwia dostęp do klas zdefiniowanych w bieżącym dokumencie oraz w dołączonych do niego zewnętrznych arkuszach stylów. Przycisk znajdujący się obok uruchamia narzędzie tworzenia nowej klasy.

Identyfikator elementu
Tutaj podajesz unikalny identyfikator tego elementu w dokumencie. Identyfikatory te mogą być wykorzystywane np. przy wykonywaniu skoków do określonych części strony bądź w skryptach.

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty"

Przycisk "Zdarzenia i atrybuty" umożliwia otwarcie okna Zdarzenia i inne atrybuty. Okno to umożliwia określenie dodatkowych atrybutów edytowanego znacznika, które nie mają swoich odpowiedników w oknie narzędzia. Możesz tam również określić zdarzenia dla języków skryptowych pozwalające na uzyskanie różnych efektów specjalnych.

Pokrewne tematy

Do góry