Menu główne - Kod HTML - Struktura

Menu zawiera polecenia służące do wstawiania znaczników struktury dokumentu HTML:

Znacznik <html>
Kliknij, aby wstawić znacznik początku dokumentu HTML - <html>.

Znacznik <head>
Kliknij, aby wstawić znacznik nagłówka dokumentu HTML - <head>.

Znacznik <title>
Kliknij, aby wstawić znacznik tytułu dokumentu HTML pokazywanego np. na pasku tytułowym okna przeglądarki - <title>.

Znacznik <meta name=...>
Kliknij, aby wstawić szkielet znacznika umożliwiającego wprowadzenie podstawowych informacji o dokumencie możliwych do wykorzystania przez wyszukiwarki internetowe (takich jak dane autora dokumentu, słowa kluczowe itp.) - <meta name=...>. Tytuł dokumentu i zawartość znaczników META możesz edytować za pomocą Edytora tytułu i sekcji META.

Znacznik <meta http-equiv=...>
Kliknij, aby wstawić szkielet znacznika umożliwiającego wprowadzenie dodatkowych informacji o dokumencie możliwych do wykorzystania przez serwery HTTP oraz wyszukiwarki internetowe (takich jak data utworzenia dokumentu, sposób kodowania znakow narodowych itp.) - <meta http-equiv=...>.

Znacznik <style>
Kliknij, aby wstawić znacznik umożliwiający umieszczenie wewnątrz dokumentu HTML arkuszy stylów CSS - <style>. Do edycji stylów może użyć Inspektora CSS na lewym panelu zasobów.

Znacznik <script>
Kliknij, aby wstawić znacznik umożliwiający umieszczenie wewnątrz dokumentu HTML skryptów JavaScript i innych - <script>. W celu ułatwienia wstawiania skryptu do dokumentu, możesz również skorzystać z narzędzia Wstawianie skryptu na stronę.

Znacznik <link>
Kliknij, aby wstawić znacznik umożliwiający dołączanie do dokumentu plików zewnętrznych, np. arkuszy stylów CSS umieszczonych w osobnym pliku - <link>.

Znacznik <base>
Kliknij, aby wstawić znacznik pozwalający na wprowadzenie adresu bazowego dla dokumentu HTML - <base>.

Pokrewne tematy

Do góry