Narzędzia - wstawianie skryptu na stronę

Za pomocą tego narzędzia wstawić można na stronę WWW skrypt.

Aby uruchomić to narzędzie wejdź do Menu głównego / Narzędzia / Skrypty i obiekty / Wstawienie skryptu. Opisywane narzędzie uruchomisz również z paska narzędzi Java, ActiveX, SSI i inne. Kolejnym sposobem otwarcia narzędzia jest po prostu przeciągnięcie pliku skryptowego z listy plików do dokumentu otwartego w edytorze.

Język
Umożliwia wybór z listy języka, w jakim będzie pisany skrypt. Atrybut ten oznaczony jest w najnowszej specyfikacji jako przestarzały (ang. depreceted), w związku z czym zalecane jest używanie przedstawionego niżej atrybutu Typ.

Typ
Wybierz z listy typ dla języka, w którym tworzony będzie skrypt.

Lokalizacja
Podaj ścieżkę do zewnętrznego pliku zawierającego skrypt. Możesz skorzystać z narzędzia uruchamianego przyciskiem obok pola, umożliwiającego wybór pliku na dysku.

Skrypt nie modyfikuje dokumentu
Zaznacz tę opcję, jeśli skrypt nie będzie modyfikował treści dokumentu, np. używając metody JavaScript document.write(). Powoduje to wstawienia atrybutu defer="defer" informującego przeglądarkę, że może ona pominąć ten fragment kodu podczas ładowania strony.

Pokrewne tematy

Do góry